#####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in QlikTech Qlik Sense
Advisory ID   : NCSC-2023-0621
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-41265, CVE-2023-41266, CVE-2023-48365
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20231130
Toepassing   : QlikTech International QlikSense
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  QlikTech heeft kwetsbaarheden verholpen in Qlik Sense Enterprise.
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het systeem waar
  Qlik Sense is geïnstalleerd en zo mogelijk dat systeem over te
  nemen.

  Qlik Sense meldt rapporten te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheden
  beperkt en gericht zijn misbruikt bij installaties die vanaf
  internet bereikbaar zijn.
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in QlikTech Qlik Sense
Advisory ID   : NCSC-2023-0621
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-41265, CVE-2023-41266, CVE-2023-48365
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20231130
Toepassing   : QlikTech International QlikSense
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  QlikTech heeft kwetsbaarheden verholpen in Qlik Sense Enterprise.
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het systeem waar
  Qlik Sense is geïnstalleerd en zo mogelijk dat systeem over te
  nemen.

  Qlik Sense meldt rapporten te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheden
  beperkt en gericht zijn misbruikt bij installaties die vanaf
  internet bereikbaar zijn.

Mogelijke oplossingen
  QlikTech heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in alle ondersteunde versies van Qlik Sense Enterprise. Voor meer
  informatie, zie:

  https://community.qlik.com/t5/Official-Support-Articles
   /Critical-Security-fixes-for-Qlik-Sense-Enterprise-for-Windows
   /tac-p/2120510

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZWh4Sf4Vd0fJc7lbAQpl8Av9GZ9WBIQcOQIEcudgXhQL67zUiCX+WHBP
IYO2UGMdxyIIQLErmXeD2kGdq7cfUbkw+NHCR2xe3b7DVEzU04S4hXkgljSeRe31
dzSLfCLRKQUx5JO8d4EAJEWc77gDB059vN9x+pYrX1Plt6CPdpqr6YecY4ocle/H
zZGG55xiY/CyrhVjtdkGPE6A8GPtLW/ilKW2eelEfmH0Z+n7/8QfB11XvjTXI4sm
Pst+VgcasKzDMtHCBLoZ16BEra6egv3OKK8+oPuI1wqL4Zpm4+5vIjG780rXqNQ0
/jyuilfkDto4WQSPrIdc7wjXGxxLweKJe4tFLQb0jHV8TqPPA1lJq+TGDzziFrdX
7RsKPeQywCDOIpDXxfeE78L5aknRr6bWL/SV2edxqLmsnYAxQtJuu4KVTTwUIfD+
bcn0XvhbXrB9QTRdOw5wTyTyepmRoQ9yY8n/4mNasBHyZ3sfVkjOZ+S2XLdno1jD
L2Fn+PY9+itz/meqf2pzQl3Q/BMzeQLA
=WpJb
-----END PGP SIGNATURE-----

Mogelijke oplossingen
  QlikTech heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in alle ondersteunde versies van Qlik Sense Enterprise. Voor meer
  informatie, zie:

  https://community.qlik.com/t5/Official-Support-Articles
   /Critical-Security-fixes-for-Qlik-Sense-Enterprise-for-Windows
   /tac-p/2120510

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.