-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in QlikTech Qlik Sense
Advisory ID   : NCSC-2023-0621
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-41265, CVE-2023-41266, CVE-2023-48365
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20240425
Toepassing   : QlikTech International QlikSense
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Het NCSC ontvangt rapporten dat de kwetsbaarheden actief worden
  misbruikt op Nederlandse systemen. Kwaadwillenden gebruiken de
  kwetsbaarheden om Cactus ransomware in te zetten, welke grote schade
  aanricht.

  De inschaling van dit beveiligingsadvies wordt aangepast naar
  HIGH/HIGH. Het NCSC adviseert om de updates met spoed in te zetten,
  indien dit nog niet heeft plaatsgevonden.

Beschrijving
  QlikTech heeft kwetsbaarheden verholpen in Qlik Sense Enterprise.
  Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden
  misbruiken om willekeurige code uit te voeren op het systeem waar
  Qlik Sense is geïnstalleerd en zo mogelijk dat systeem over te
  nemen.

  Qlik Sense meldt rapporten te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheden
  beperkt en gericht zijn misbruikt bij installaties die vanaf
  internet bereikbaar zijn.

Mogelijke oplossingen
  QlikTech heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in alle ondersteunde versies van Qlik Sense Enterprise. Voor meer
  informatie, zie:

  https://community.qlik.com/t5/Official-Support-Articles
   /Critical-Security-fixes-for-Qlik-Sense-Enterprise-for-Windows
   /tac-p/2120510

Hyperlinks
  https://cyberveilignederland.nl/actueel
   /persbericht-samenwerkingsverband-melissa-vindt-diverse-nederland
   se-slachtoffers-van-ransomwaregroepering-cactus
  https://blog.fox-it.com/2024/04/25
   /sifting-through-the-spines-identifying-potential-cactus-ransomwa
   re-victims/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZioOK7BAkGd79iTyAQoyoQwApxk7SB5N0gI6fWZIwiFS1ZVs2TgzwT7J
0Ej+3P3H/zS25/8Oe4hg3EaSo1TwWAoI2YcsGTxOLAUDrsGVcGFcyxMLfQMxt9Mi
5NVZNxcZoMUguZGTFUjT0rqMRFk4WkQSAE2jUHrhQxubdiQv6QnY7ypMsPpg78En
5TkP8jO6kWFRksDocLIq4GzVZ0yqZ9W8D5fNcy/AAFsyBM24ZTYclVCNMryuranz
/L+z/CaY3xwb4iFICKjte5j+YaqdYgUJHZO6uOaees4omBumx54IM1dyYPEfowQh
fTTRsngFmt2o7y4LBolsrAinbWpdqzcgKm8k/bvziWb9L9z8lShV2w0oLe5QtaOm
2PYSShEnoUlR4q7swJqdT9etzcbCTCEMJ7BeV8ktf2r8pNahgGCGTpsayV2o97kN
C6iC30AMCEb2AXNkm/etcNIpbZxMk6JAJauuXrSk516rdnrjjULgwd8GQ3FLLbeG
6j7a1Uq2qMbETUyFUkDqUn94BpXfBaoU
=I4q2
-----END PGP SIGNATURE-----