Kwetsbaarheden in Ivanti Connect Secure en Policy Secure Gateways

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.04 05-02-2024 NCSC-2024-0011  
 
high
high
Signed-PGP →
 
05-02-2024
high
high
NCSC-2024-0011 [1.04] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn actief misbruikte kwetsbaarheden aangetroffen in Ivanti Connect Secure en Policy Secure Gateways.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-46805 stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om authenticatie te omzeilen.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-21887 stelt een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren onder root-rechten.

Onderzoekers hebben een exploit gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt. Daarnaast is er op grote schaal actief misbruik waargenomen.

Het Amerikaanse CISA stelt in een bericht op hun website dat de eerder door Ivanti aangeboden mitigerende maatregelen en detectiemethoden mogelijk niet afdoende zijn. Voor meer informatie zie [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ivanti Connect Secure
Pulse Secure Appliance (PSA) Series
Ivanti Policy Secure Gateways

9.x 22.x

Oplossingen

Oplossingen

Ivanti heeft patches beschikbaar gesteld voor enkele versies van Ivanti Connect Secure (versies 9.1R14.4, 9.1R17.2, 9.1R18.3, 22.4R2.2 and 22.5R1.1) en ZTA versie 22.6R1.3. Deze patches kunnen worden verkregen via de Ivanti download portal.

Voor versies waarvoor nog geen patch beschikbaar is stelt Ivanti mitigerende maatregelen beschikbaar. Als de patch is doorgevoerd is het niet nodig om de mitigerende maatregelen toe te passen.

Voor meer informatie zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-46805, CVE-2024-21887, CVE-2024-21888, CVE-2024-21893

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 35
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Grootschaling waargenomen 3
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote root-shell
high
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.04 05-02-2024 NCSC-2024-0011  
 
high
high
Signed-PGP →
 
05-02-2024
high
high
NCSC-2024-0011 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-21893 wordt Proof-of-Concept-code (PoC) gedeeld om de kwetsbaarheid aan te kunnen tonen.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd HIGH/HIGH.

  Versie 1.03 31-01-2024 NCSC-2024-0011  
 
high
high
Signed-PGP →
 
31-01-2024
high
high
NCSC-2024-0011 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er zijn twee nieuwe kwetsbaarheden aan het beveiligingsadvies toegevoegd.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-21888 stelt een geauthenticeerde kwaadwillende gebruiker in staat om de rechten te verhogen tot administrator. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-21893 betreft een server-side request forgery kwetsbaarheid.

De beschikbaar gestelde patches en mitigerende maatregelen verhelpen ook deze kwetsbaarheden.

  Versie 1.02 31-01-2024 NCSC-2024-0011  
 
high
high
Signed-PGP →
 
31-01-2024
high
high
NCSC-2024-0011 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Ivanti heeft patches beschikbaar gesteld voor enkele versies van Ivanti Connect Secure (versies 9.1R14.4, 9.1R17.2, 9.1R18.3, 22.4R2.2 and 22.5R1.1) en ZTA versie 22.6R1.3. Deze patches kunnen worden verkregen via de Ivanti download portal.

Ivanti maakt ook melding van een nieuwe kwetsbaarheid. Voor deze kwetsbaarheid heeft Ivanti mitigerende maatregelen beschikbaar gesteld. Als de patch is doorgevoerd is het niet nodig om deze mitigerende maatregelen toe te passen.

Voor meer informatie zie [Link]

Het Amerikaanse CISA stelt in een bericht op hun website dat de eerder door Ivanti aangeboden mitigerende maatregelen en detectiemethoden mogelijk niet afdoende zijn. Voor meer informatie zie [Link]

  Versie 1.01 17-01-2024 NCSC-2024-0011  
 
high
high
Signed-PGP →
 
17-01-2024
high
high
NCSC-2024-0011 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben een exploit gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheden met het kenmerk CVE-2023-46805 en mogelijk ook CVE-2024-21887, kunnen worden misbruikt. Daarnaast is er op grote schaal actief misbruik waargenomen.

  Versie 1.00 10-01-2024 NCSC-2024-0011  
 
high
high
Signed-PGP →
 
10-01-2024
high
high
NCSC-2024-0011 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.