-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0018
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-7957, CVE-2018-10054, CVE-2020-25649,
         CVE-2020-26217, CVE-2021-40690, CVE-2022-4244,
         CVE-2022-40152, CVE-2022-42252, CVE-2022-44729,
         CVE-2023-3635, CVE-2023-5072, CVE-2023-6378,
         CVE-2023-6481, CVE-2023-22526, CVE-2023-22527,
         CVE-2023-34453, CVE-2023-34454, CVE-2023-34455,
         CVE-2023-36478, CVE-2023-39410, CVE-2023-43642,
         CVE-2023-46589, CVE-2024-21672, CVE-2024-21673,
         CVE-2024-21674
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20240122
Toepassing   : Atlassian Bamboo
         Atlassian Bitbucket (vroeger Stash)
         Atlassian Confluence
         Atlassian Crowd
         Atlassian JIRA
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers melden een toename in pogingen tot misbruik van de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-22527. Deze kwetsbaarheid bevindt
  zich in oudere versies van Confluence en stelt een kwaadwillende op
  afstand in staat om willekeurige code uit te voeren.
  Systemen, draaiend op confluence versie 8.6.2 en 8.7.1 of hoger zijn
  niet kwetsbaar.

  https://twitter.com/Shadowserver/status/1749372138685915645

  De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd
  MEDIUM/HIGH

Beschrijving
  Atlassian heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten,
  waaronder Confluence en Jira. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in de kwetsbare producten. Voor meer informatie, zie:

  https://confluence.atlassian.com/security
   /security-bulletin-january-16-2024-1333335615.html
  https://confluence.atlassian.com/security
   /cve-2023-22527-rce-remote-code-execution-vulnerability-in-conflu
   ence-data-center-and-confluence-server-1333990257.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZa53bbBAkGd79iTyAQpungv9F6eRC1N88XkGi/xeCeYg4qY5RfJhANnS
6GFfTnGJBI8BO4iE2wy6Yfc9qmcVAve7CTSAOx5aewHhXcQWjPCHYXClkKfCUgVd
SQMxFtdCC0yh9jGdgxS8AWcxRmGv/c4FTa4ZrAddkBVi3+nUgJpp4UA+Fmi07ZvC
SLGJ/LHTrmiBYxuPX6WkHmYeyDkU5JteaOp3wTSNMu+eJlKRd7sQ8k+JgsCEJjN3
QN46tg/A2d/OLB5GBY0wcvaafL8nypjowc5/SAEiO/45vHd4RCiTgEBrUo8F0WrH
miS8WxD4Yd5nHxVZqh5FBXTm1eZ/nZ6CFad+RdEIysG++KLZtoZ10NobRhJakH/h
GSMjiD/CAf0ZVKwGAcSPszqnMLAt5vWZFnrccKy/t9boJFiq/tiJ307afk3qRuhi
V8wIY7jA2bQwHn1iYdmE/GWWVj6zbYD4G8g5Ay9/pr8FDO7YuL2dTJ7qAkUscA+I
/XFES5HdAPBa6qe+PO0NjfYkHw0wE5Aj
=UwYB
-----END PGP SIGNATURE-----