-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0018
Versie     : 1.03
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2017-7957, CVE-2018-10054, CVE-2020-25649,
         CVE-2020-26217, CVE-2021-40690, CVE-2022-4244,
         CVE-2022-40152, CVE-2022-42252, CVE-2022-44729,
         CVE-2023-3635, CVE-2023-5072, CVE-2023-6378,
         CVE-2023-6481, CVE-2023-22526, CVE-2023-22527,
         CVE-2023-34453, CVE-2023-34454, CVE-2023-34455,
         CVE-2023-36478, CVE-2023-39410, CVE-2023-43642,
         CVE-2023-46589, CVE-2024-21672, CVE-2024-21673,
         CVE-2024-21674
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20240124
Toepassing   : Atlassian Bamboo
         Atlassian Bitbucket (vroeger Stash)
         Atlassian Confluence
         Atlassian Crowd
         Atlassian JIRA
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Er is Proof-of-Concept-code gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid
  met CVE-ID CVE-2023-22527 kan worden misbruikt. De inschaling van
  dit beveiligingsadvies wijzigt hiermee naar HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Atlassian heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten,
  waaronder Confluence en Jira. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in de kwetsbare producten. Voor meer informatie, zie:

  https://confluence.atlassian.com/security
   /security-bulletin-january-16-2024-1333335615.html
  https://confluence.atlassian.com/security
   /cve-2023-22527-rce-remote-code-execution-vulnerability-in-conflu
   ence-data-center-and-confluence-server-1333990257.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZbEkhbBAkGd79iTyAQqRHgwAliHUwpKqIkKGP9X4JpCWomM5E+yuJZQS
6VrayZMdPTVmwP5i3nkKT5VbIt298PG2Ruq7v3iy+w05YPPeTRKgwdLQoGankslU
f3UBQrcigUkRK9a79RjGNmFSMmUA9toiZcmQ0gXrHksp6dUBB83wIK10Sg2nnH/u
wKZtPdkeqejSA2iHsyybA2E1rinfVt8+ntPcOv7XdpdnmPrNuZ/Pq5dbBII+yiGm
/wTwi4VfKuWh2ey7cSZTYuyAqxDPhcfabDbfFJ4yJ9plCgEDqecFMESW7KxVcfIn
tUUn8FyQIN2evj6fn9BAw86fyBwdNMcYuPh2VFimPxVODCDo1h7HmWpQTUFCzw0C
ezrDkoFOvKOg8WDIywTjoIB7EOgTkXvlXypShh6w1bA7Va0G+GRk/m75wrsUMjO3
Q2BlCV1WwgFp+slvLXg0uF0ywOybr30f3N9a1fX4URl+uHHlbgCbSuM3llCaWiKQ
UootXyRhlk5g1/iLWlUWNqgDYkj68dxB
=usUx
-----END PGP SIGNATURE-----