Kwetsbaarheden verholpen in Jenkins

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 26-01-2024 NCSC-2024-0046  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-01-2024
medium
high
NCSC-2024-0046 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn diverse kwetsbaarheden verholpen in Jenkins core en modules. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens

De ernstigste kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2024-23897 toegewezen gekregen en stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om willekeurige bestanden te benaderen en daarmee mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

Van deze kwetsbaarheid is Proof-of-Concept-code (PoC) beschikbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Software in the Public Interest Jenkins

< 2.442 < 2.426.3

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Jenkins hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Jenkins 2.442 en Jenkins LTS 2.426.3. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-6147, CVE-2023-6148, CVE-2024-23897, CVE-2024-23898, CVE-2024-23899, CVE-2024-23900, CVE-2024-23901, CVE-2024-23902, CVE-2024-23903, CVE-2024-23904, CVE-2024-23905

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 26-01-2024 NCSC-2024-0046  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-01-2024
medium
high
NCSC-2024-0046 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-23897 wordt Proof-of-Concept-code (PoC) gedeeld. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om willekeurige bestanden te benaderen en daarmee mogelijk gevoelige gegevens te bemachtigen. Succesvol misbruik vereist voorafgaande authenticatie. Door de beperkende factoren blijft de inschaling van dit beveiligingsadvies MEDIUM/HIGH

  Versie 1.00 25-01-2024 NCSC-2024-0046  
 
medium
high
Signed-PGP →  
25-01-2024
medium
high
NCSC-2024-0046 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.