Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 26-01-2024 NCSC-2024-0047  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
26-01-2024
medium
high
NCSC-2024-0047 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

GitLab heeft kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition (EE) en community Edition (CE). Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot gevoelige gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De ernstigste kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2024-0402 toegewezen gekregen en stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om tijdens het aanmaken van een project bestanden weg te schrijven op willekeurige plaatsen op de server waar GitLab op is geïmplementeerd. Dit maakt het mogelijk dat de werking van het OS kan worden gemanipuleerd, waarmee uitvoer van willekeurige code met rechten van het systeem mogelijk is.

Deze kwetsbaarheid is dermate ernstig, dat GitLab ook nog een update uitbrengt voor versies ouder dan 16.5.8. v 16.5.7 is End of Life sinds januari 2024. De overige kwetsbaarheden worden NIET verholpen in v 16.5.8.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

GitLab Community Edition
GitLab Enterprise Edition

< 16.8.1 < 16.7.4 < 16.6.6 < 16.5.8

Oplossingen

Oplossingen

GitLab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in GitLab EE en CE 16.8.1, 16.7.4 en 16.6.6. Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-0402 is ook versie 16.5.8 uitgebracht om deze te verhelpen in oudere, niet meer ondersteunde versies van GitLab. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-5612, CVE-2023-5933, CVE-2023-6159, CVE-2024-0402, CVE-2024-0456

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 26-01-2024 NCSC-2024-0047  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
26-01-2024
medium
high
NCSC-2024-0047 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.