-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Rockwell Automation
         FactoryTalk
Advisory ID   : NCSC-2024-0050
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-21917
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20240201
Toepassing   : Rockwell Automation FactoryTalk
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Rockwell Automation heeft een kwetsbaarheid verholpen in FactoryTalk
  Service Platform. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken
  om het Service Token te bemachtigen en zo ongeautoriseerde toegang
  te krijgen tot overige FactoryTalk systemen, aangesloten aan de
  infrastructuur. Eenmaal toegang verkregen, kan de kwaadwillende
  mogelijk willekeurige code uitvoeren op het systeem, of toegang
  krijgen tot systeemgegevens.

  De kwaadwillende heeft geen voorafgaande authenticatie nodig op
  FactoryTalk, maar moet wel toegang hebben tot de
  productie-infrastructuur. Het is goed gebruik een dergelijke
  infrastructuur niet publiek toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Rockwell Automation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in FactoryTalk Service Platform 6.40. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.rockwellautomation.com/en-us/support
   /advisory.SD1660.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZbutSrBAkGd79iTyAQrNqQv/UtfkZpR7a13ggYzWitdRiuEl9dIUL14R
8OXa5p0L0Kef1hi8qZnm3U5fJZJoS/xpw0zYGAcs0fsMpuPzb0eRo/AJu+RKBeOA
4SuRJZjl9tqHxLtyB+kBi8YKsoTloOph1TQG9efeMxuThHkJzM5/UPno4DtUgcKL
uEo2Pg+m92q2HdGVcpxB3NmrxXbwU7b0l/cJH77fxFhh6EiAfaq152Tp/6Yzmcgl
nGNaDbPd6v2qVrbYFqOJKR+xroMdWBKSFHD6ZaSAj2sebUyg0Irsl2P5tkoauNm5
hetrXQCnPgNSw3V4y/NL/mID2RjtfM7SsKvj8QTZ1f0gKytDLKPYvYRsFy+npT2i
iXPJwmXO00jWwi8G3VBdcqYKX71vBAKv9oBdX28FMWknId4iNFBXHRv6BnE/+3rC
bbjMpvZFB7cNxDMIY1jYBvzR5h5VUNFEJr6gKXAL1fWVAiOoiYBPUYi2QZ6uMDF/
4NPlwz5c0Sz9rztfouWzoomI7CSPmo0a
=xAie
-----END PGP SIGNATURE-----