Kwetsbaarheden verholpen in VMware Aria Operations Networks

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 08-02-2024 NCSC-2024-0056  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-02-2024
medium
high
NCSC-2024-0056 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

VMWare heeft kwetsbaarheden verholpen in Aria Operations Networks, voorheen bekend als vRealize Network Insight. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, om rechten te verhogen of om een Cross-Site-Scripting-aanval (XSS) uit te voeren.

De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2024-22237 stelt een lokale geauthenticeerde console gebruiker in staat om rechten te verhogen naar root-rechten. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-22239 stelt een lokale geauthenticeerde console gebruiker in staat om rechten te verhogen en zo reguliere shell-toegang te verkrijgen.

De kwetsbaarheden met de kenmerken CVE-2024-22238 en CVE-2024-22241 stellen een geauthenticeerde kwaadwillende met voorafgaande beheerrechten, in staat om een Cross-Site-Scripting-aanval (XSS) uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer, of toegang tot gegevens in de context van de browser van het slachtoffer.

Tot slot, de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-22240 stelt een geauthenticeerde kwaadwillende met voorafgaande beheerrechten, in staat om toegang te verkrijgen tot gevoelige gegevens.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

VMware Aria Operations Networks

6.x

Oplossingen

Oplossingen

VWare heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Aria Operations Networks, versie 6.x. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-22237, CVE-2024-22238, CVE-2024-22239, CVE-2024-22240, CVE-2024-22241

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 08-02-2024 NCSC-2024-0056  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-02-2024
medium
high
NCSC-2024-0056 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.