Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet FortiOS

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 18-03-2024 NCSC-2024-0058  
 
high
high
Signed-PGP →
 
18-03-2024
high
high
NCSC-2024-0058 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Fortinet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiOS. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, of om willekeurige code uit te voeren op het kwetsbare systeem.

Ook kan een kwaadwillende mogelijk toegang krijgen tot de FortiLink verbinding tussen het kwetsbare systeem en een FortiSwitch instance. De kwaadwillende dient hiervoor wel toegang te hebben tot de interne infrastructuur en een Man-in-the-Middle positie in te kunnen nemen.

De ernstigste kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2024-21762 gekregen. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in de sslvpnd en stelt een ongeautheinticeerde kwaadwillende op afstand in staat om middels speciaal geprepareerde HTTP-requests willekeurige code uit te voeren op het kwetsbare systeem. Fortinet meldt rapporten te hebben ontvangen dat deze kwetsbaarheid actief en beperkt is misbruikt. De meest recente versie van FortiOS, v7.6 is niet gevoelig voor deze kwetsbaarheid. Voor alle overige ondersteunde versies van FortiOS, 7.4 en lager, heeft Fortinet updates uitgebracht.

Indien de inzet van de updates niet onmiddellijk mogelijk is, geeft Fortinet aan dat als workaround het uitschakelen van de SSL VPN overwogen kan worden.

Er is op dit moment proof-of-concept (PoC) code beschikbaar.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fortinet FortiOS

Oplossingen

Oplossingen

Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in FortiOS. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-44487, CVE-2023-47537, CVE-2024-21762, CVE-2024-23113

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 18-03-2024 NCSC-2024-0058  
 
high
high
Signed-PGP →
 
18-03-2024
high
high
NCSC-2024-0058 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben proof-of-concept (PoC) code gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-21762 kan worden aangetoond. Dit beveiligingsadvies is aangevuld en geactualiseerd.

  Versie 1.00 09-02-2024 NCSC-2024-0058  
 
high
high
Signed-PGP →
 
09-02-2024
high
high
NCSC-2024-0058 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.