-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Ivanti Connect Secure en
         Policy Secure Gateways
Advisory ID   : NCSC-2024-0059
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-22024
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20240209
Toepassing   : Ivanti Connect Secure
         Pulse Secure Appliance (PSA) Series
         Ivanti Policy Secure Gateways
Versie(s)    : 9.x
         22.x
Platform(s)   :

Beschrijving
  Ivanti heeft een kwetsbaarheid verholpen in Ivanti Connect Secure,
  Policy Secure en ZTA gateway. De kwetsbaarheid stelt een
  kwaadwillende in staat om middels een XML External Entity aanval
  toegang te krijgen tot systeemresources zonder de daarvoor benodigde
  authenticatie te hebben.

  De kwetsbaarheid is ontdekt tijdens de behandeling en onderzoeken
  omtrent de kwetsbaarheden die zijn beschreven in het NCSC
  beveiligingsadvies NCSC-2024-0011.

Mogelijke oplossingen
  Ivanti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Connect Secure (9.1R14.5, 9.1R17.3, 9.1R18.4, 22.4R2.3, 22.5R1.2,
  22.5R2.3 en 22.6R2.2) en ZTA (22.5R1.6, 22.6R1.5 en 22.6R1.7). Voor
  meer informatie, zie:

  https://forums.ivanti.com/s/article
   /CVE-2024-22024-XXE-for-Ivanti-Connect-Secure-and-Ivanti-Policy-S
   ecure?language=en_US

Hyperlinks
  https://www.ncsc.nl/actueel/advisory?id=NCSC-2024-0011

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZcYdHrBAkGd79iTyAQq46wv/X8el0njQnZq/myZvzgzZNLu6yO6JssJI
Q3qhsn5AVOPjOPAJ+boWOyVxtes+8qqLQVBrXywE4Hab1tKa7E4YfXddsXYQBYwx
nHnH5qzK8l081cR8K2FEijQtrQf8EPfwPAvGVbm/Ckx66jUTqjOkzBaTMiiV+c8v
+SFnrfbJODbHP1YDnFU5YMzgdj/FQ5DJgam2iBo+CKDdkm7azjQTZY/0indEk/Tf
9ILup8ROqr83NPMi3PKCkFpgKfBx2OO/zdQ/LGzJw4Q4+1tiRYY2IBmxrynWdrSx
Q2iYXo45T2GGDYxJ0J1jEeqZgNSzorhghZizzDT1J34S72cA+xL0Sg5wb2EK64Rb
twhr+fTVm8/YJffVt9bP8pC12cIZ6J6Y4er7CfVTCzU2HN4R3cOdj6H5JTz0i65D
zVAt+mVKbsb/6bA8PLcIdHDMFfMchzwU4d10KpJZ/Eu5qhuNeZJFJeCIE0qIi/np
V4u7B6qnWGzQuxKz8PvOrQQaYSqfprV8
=aAAX
-----END PGP SIGNATURE-----