Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet FortiOS en FortiProxy

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 13-03-2024 NCSC-2024-0120  
 
high
high
Signed-PGP →  
13-03-2024
high
high
NCSC-2024-0120 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Fortinet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiOS en
FortiProxy. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren, toegang te verkrijgen tot gevoelige gegevens of om rechten te verhogen.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-23112 is van toepassing op FortiOS en FortiProxy SSLVPN, en stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om een beveiligingsmaatregel te omzeilen door een URL te manipuleren. De kwaadwillende kan op deze manier toegang verkrijgen tot een bookmark.

De meest ernstige kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2023-42789 en CVE-2023-42790 zijn van toepassing op FortiOS en FortiProxy, en stellen een kwaadwillende met toegang tot het captive portal in staat om middels speciaal geprepareerde HTTP-verzoeken willekeurige code uit te voeren.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-23112 is van toepassing op FortiOS, en stelt een geauthenticeerde kwaadwillende met read-only machtigingen in staat om read-write machtigingen te verkrijgen. Het kwetsbare systeem moet hiervoor wel geconfigureerd zijn met FortiAuthenticator in HA.

Er zijn op dit moment geen indicaties dat de kwetsbaarheden actief worden misbruikt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fortinet FortiOS
Fortinet FortiProxy

Oplossingen

Oplossingen

Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in FortiOS en FortiProxy. Voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2024-23112, CVE-2023-42789 en CVE-2023-42790 zijn ook mitigerende maatregelen gepubliceerd om de dreiging te minimaliseren tot de update is ingezet. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-42789, CVE-2023-42790, CVE-2023-46717, CVE-2024-23112

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 13-03-2024 NCSC-2024-0120  
 
high
high
Signed-PGP →  
13-03-2024
high
high
NCSC-2024-0120 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.