-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet FortiManager,
         FortiAnalyzer en FortiClient-EMS
Advisory ID   : NCSC-2024-0128
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-36554, CVE-2023-41842, CVE-2023-47534,
         CVE-2023-48788
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20240315
Toepassing   : Fortinet FortiAnalyzer
         Fortinet Forticlient-EMS
         Fortinet Fortimanager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Fortinet FortiManager,
  FortiAnalyzer en FortiClient-EMS. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorie├źn schade:

  * SQL Injection;
  * Manipulatie van gegevens;
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten);
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel;

  De meest ernstige kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-48788 is van
  toepassing op de DAS component in FortiClient-EMS. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende in staat om een SQL-injection aanval uit te
  voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot het verkrijgen van
  gevoelige gegevens, het manipuleren van gegevens, of het uitvoeren
  van willekeurige code.

Mogelijke oplossingen
  FortiNet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Fortinet FortiManager, FortiAnalyzer en FortiClient-EMS. Voor
  meer informatie, zie:

  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-24-007
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-103
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-304
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-390

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZfQ7lbBAkGd79iTyAQoFiAwAjgk4NWX/kEdNuhpUNvyFgdxguMCRfuRY
b30KRZcFHaePWo0S5/IxXowcH6oXq4AyAMixQno4jh9eChSNM/R98GUbzKW+jSl0
BGVuviJlYt94CoeSCHUe7irp0ZJeM7NnSiJmb5S67Hn1NM0MKmwkBOmLmDRex83N
7Pl/mqqmt3yjE1qvYdfM7tA4mXfwKKegEs608YEHWZw5dB9p4Pt0XxiKEQ9PB8Pz
+Mi/G7MfKhGXrRThiSuY3ee/qr2IYxQxVhQn+8ZzhYD9AxNYEdXlmOq0HDBeRlDB
e/UzJZRbnY/mz43ibnIpBmuX3qhQs281sNv6J3XhlR7gKFYrZw5P510UtKOR0if7
ckOKYeuD9Tc3F1ZRMdroj18NvDNUp49erOVhhe1lhhPevMuncpQVbiZRrMH8fTsI
uYgfXYsY+NlOkp/ANzqSnqVDOa0xmu352Fb5dXXZav2qmUkObW8nqVs6eJxk2Nks
CFkYI3VabA7KstgCwWcAbTAZjMywfC3C
=Zvaq
-----END PGP SIGNATURE-----