-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet FortiManager,
         FortiAnalyzer en FortiClient-EMS
Advisory ID   : NCSC-2024-0128
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2023-36554, CVE-2023-41842, CVE-2023-47534,
         CVE-2023-48788
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20240322
Toepassing   : Fortinet FortiAnalyzer
         Fortinet Forticlient-EMS
         Fortinet Fortimanager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers hebben proof-of-concept (PoC) code gepubliceerd waarmee
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-48788 kan worden aangetoond.
  Daarnaast heeft Fortinet op de website aangegeven dat de
  kwetsbaarheid ook actief wordt misbruikt.
  Dit beveiligingsadvies is aangevuld en geactualiseerd.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Fortinet FortiManager,
  FortiAnalyzer en FortiClient-EMS. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorie├źn schade:

  * SQL Injection;
  * Manipulatie van gegevens;
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten);
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel;

  De meest ernstige kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2023-48788 is van
  toepassing op de DAS component in FortiClient-EMS. De kwetsbaarheid
  stelt een kwaadwillende in staat om een SQL-injection aanval uit te
  voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot het verkrijgen van
  gevoelige gegevens, het manipuleren van gegevens, of het uitvoeren
  van willekeurige code.

Mogelijke oplossingen
  FortiNet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Fortinet FortiManager, FortiAnalyzer en FortiClient-EMS. Voor
  meer informatie, zie:

  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-24-007
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-103
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-304
  https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-390

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZf1LWbBAkGd79iTyAQqJoQv/dbJAlw0I8QCV7ClHHyZMXjDfUmcHJjaA
p1E76yTlWSBTf+XkcuJMu7jHFWffE1p6SxlbvGX0eidIJYGHq+yG90E0z/ziuwKZ
Sdu9I24Z4o/h4Zq41I6WT1iaFnU00EisnTeB38O0U1480w5nVVU+5pc5/kzbN7i/
bbmIfHDpYI9BMIoNSlIfneNatWXgf60BfimZjmwBCA1ZXwFs2k9gjdqUgc5Ai/Nb
3tsXwu3PS7bGM7nCDOTzA5NnhFbYv/Kkkliuu9tt7KL/SgbHco/2JqLy6a4RRBPy
uLVNJnWN7gLJLJVBNmbgyo2RV465PzTRVCFeca52XtKaFkflahw5ndIw63k3JWLf
1qAdeB7y31tb3p11o2Ql3mFFXr27sWboEk9yFftlspWlQED/CMlD/s+gw4uWrp1p
n6x1EnFLAzxxTQ6gZeCA5IDOgdJc5cNqL8THzhoxC0gPQWwAtoPx541Sq1ZBQgMK
sbn8HXXCkPTByfBXlUlqFURAQITULNEF
=ovs7
-----END PGP SIGNATURE-----