Kwetsbaarheid verholpen in liblzma (XZ Utils)

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 30-03-2024 NCSC-2024-0140  
 
high
high
Signed-PGP →  
30-03-2024
high
high
NCSC-2024-0140 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er is malafide code gevonden in de library liblzma van XZ Utils. XZ Utils wordt gebruikt voor compressie van data en is mogelijk aanwezig in Linux distributies. De kwetsbaarheid heeft het kenmerk CVE-2024-3094 gekregen en is aangetroffen in versie 5.6.0 en 5.6.1 van XZ Utils.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om authenticatie te omzeilen en lijkt gebruikt te worden om SSH te compromitteren. Het is nog onbekend wat nodig is voor het omzeilen van authenticatie. Het is mogelijk dat bij het verbinding met een kwetsbaar systeem via SSH dat er performance problemen optreden.

Een systeem is hoogst waarschijnlijk alleen kwetsbaar als het voldoet aan de volgende voorwaardes: -Een Linux distributie met glibc (for IFUNC), en -Versie 5.6.0 of 5.6.1 van xz of liblzma geïnstalleerd (XZ Utils wordt geleverd met de library liblzma).

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Debian
openSUSE
RedHat
Linux

Tukaani XZ Utils

Oplossingen

Oplossingen

De malafide code is nog niet opgenomen in de productiereleases van de meeste distributies, maar de malafide versie (5.6.0 of 5.6.1) kan voorkomen in testreleases.

U kunt dit is te testen met het commando: xz -V

Op moment wordt door verschillende distrubuties geadviseerd om te downgraden naar een oudere versie van XZ Utils die niet gecompromitteerd is zoals 5.4.6.

Meer informatie en handelingsperspectief [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-3094

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote root-shell
high
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 30-03-2024 NCSC-2024-0140  
 
high
high
Signed-PGP →  
30-03-2024
high
high
NCSC-2024-0140 [1.01] Signed-PGP →
  Versie 1.00 29-03-2024 NCSC-2024-0140  
 
high
high
Signed-PGP →  
29-03-2024
high
high
NCSC-2024-0140 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.