-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Flexera Software FlexNet
         Publisher
Advisory ID   : NCSC-2024-0142
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2024-2658
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20240402
Toepassing   : Flexera Software FlexNet Publisher
Versie(s)    : < 11.19.6.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  Flexera Software heeft een kwetsbaarheid verholpen in FlexNet
  Publisher. Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken
  om zichzelf verhoogde rechten toe te kennen en code uit te voeren
  met verhoogde rechten.

  Om de kwetsbaarheid te misbruiken moet een kwaadwillende een
  speciaal geprepareerd SSL configuratiebestand laden, waarmee een
  malafide DLL kan worden uitgevoerd.

Mogelijke oplossingen
  Flexera heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in FlexNet Publisher 11.19.6.0. Voor meer informatie, zie:

  https://community.flexera.com/t5/FlexNet-Publisher-Knowledge-Base
   /CVE-2024-2658-FlexNet-Publisher-potential-local-privilege/ta-p
   /313003

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZgwAfLBAkGd79iTyAQro8wwAkhdHeOrGOXFp4OsHLm0X34waknhkFFZn
MG2hKc6MtkretEPXyrJrt9ykQteVgZ5sM96/ud+EOK59nStHQqE65jJTqi5w9ymC
uow4DddosjHtxKvHdd2Q+RfqtZcP7J3n5sG7y3eujlCVSMQ2lyRRZKYNgtjulDal
ZOw0on3ELrkWvO51Y71WFp3yomm6BWT8t5GX+tryTmT8qW/JQhcitTwBE56CkRJJ
r7rXEbeire4FTIsYrkXwOHX+ZCO/KOw+Rso5SUYSGrGiOdEU/nMwhlcs1KMpu6rm
3BN8nc7YbggUBdlirW+6sW2Xfx3jOWtyC0qG/IFuLEXo+tpUU9WAk5jNWLbWKKEx
2eoXFI1I4R1iReXAM36iYjt657dY+0DzKQ0RJPlS0SA48tBevcdZuM883Cdi0Wng
EmiLqnpSCXrj/qkM0tw21XyV0Adz7ROUvSLNwqTzlHPQ1qMU7nFfexDSKjS0mUhO
Emb4p+rsuWvC92r/cT5SwK55rLvcRDUI
=U/av
-----END PGP SIGNATURE-----