Kwetsbaarheid verholpen in Palo Alto PAN-OS

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 17-04-2024 NCSC-2024-0170  
 
high
high
Signed-PGP →
 
17-04-2024
high
high
NCSC-2024-0170 [1.03] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Palo Alto heeft een kwetsbaarheid verholpen in PAN-OS. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om middels command-injection willekeurige code uit te voeren op het kwetsbare systeem met rechten van root.

De kwetsbaarheid bevindt zich alleen in de PAN-OS versies 10.2, 11.0 en 11.1, indien de GlobalProtect Gateway actief in gebruik is.

Overige versies en systemen zonder beide functies geconfigureerd zijn niet kwetsbaar.

Palo Alto meldt informatie te hebben dat de kwetsbaarheid beperkt en gericht is misbruikt. Daarnaast heeft Palo Alto op de website aangegeven dat de proof-of-concept door derden openbaar is gemaakt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Palo Alto PAN-OS

Oplossingen

Oplossingen

Palo Alto heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in PAN-OS.

Palo Alto heeft ook mitigerende maatregelen gepubliceerd om de dreiging te verminderen. Palo Alto adviseert abonnees van de Threat Prevention Subscription om Threat ID 95187 actief te hebben, waarmee aanvallen worden geblokkeerd.

Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-3400

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Vereist additionele configuratie

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.03 17-04-2024 NCSC-2024-0170  
 
high
high
Signed-PGP →
 
17-04-2024
high
high
NCSC-2024-0170 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Palo Alto heeft op de website aangegeven dat het eerder gegeven advies om de dreiging te mitigeren door tijdelijk Device Telemetry uit te schakelen niet langer een effectieve oplossing is. Device Telemetry hoeft niet te zijn ingeschakeld, om deze kwetsbaarheid in PAN-OS te kunnen misbruiken. Dit beveiligingsadvies is aangevuld en geactualiseerd.

  Versie 1.02 17-04-2024 NCSC-2024-0170  
 
high
high
Signed-PGP →
 
17-04-2024
high
high
NCSC-2024-0170 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Onderzoekers hebben proof-of-concept (PoC) code gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-3400 kan worden aangetoond. Daarnaast heeft Palo Alto op de website aangegeven dat de proof-of-concept door derden openbaar is gemaakt. Dit beveiligingsadvies is aangevuld en geactualiseerd.

  Versie 1.01 15-04-2024 NCSC-2024-0170  
 
high
high
Signed-PGP →
 
15-04-2024
high
high
NCSC-2024-0170 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Palo Alto heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Vanwege waargenomen misbruik blijft de inschaling van dit beveiligingsadvies onverminderd HIGH/HIGH en adviseert het NCSC om de beschikbaar gestelde updates met spoed in te zetten.

  Versie 1.00 12-04-2024 NCSC-2024-0170  
 
high
high
Signed-PGP →
 
12-04-2024
high
high
NCSC-2024-0170 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.