-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Putty
Advisory ID   : NCSC-2024-0171
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-31497
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20240416
Toepassing   : FileZilla File Zilla
         Simon_tatham PuTTY
         Tigris TortoiseSVN
         TortoiseGit TortoiseGit
         WinSCP WinSCP
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Putty heeft een kwetsbaarheid verholpen in Putty Client. De
  kwetsbaarheid in Putty bevindt zich in de wijze waarop de ECDSA
  nonce wordt aangemaakt bij het gebruik van NIST P-521. Hierdoor is
  het mogelijk voor een kwaadwillende om de nonce te raden en met
  behulp van de gesigneerde tekst de private key te achterhalen. Putty
  wordt ook gebruikt in de volgende producten:
  * File Zilla
  * WinSCP
  * Tortoise GIT
  * Tortoise SVN

Mogelijke oplossingen
  Putty heeft een update uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen
  in Putty Client. Voor meer informatie zie:

  https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/wishlist
   /vuln-p521-bias.html

  Met de volgende producten die gebruik maken van Putty zijn al
  patches gedeeld:
  * FileZilla
  * WinSCP
  * TortoiseGit

  Met TortoiseSVN wordt nog contact opgenomen

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZh4em7BAkGd79iTyAQo+Mwv/WL27ahtMLd1ZQnUp+VhQOSfaoWITOgbT
na3eXL+RVHKNmUzLbGnQ6z2/GZQvMmafifGwL3Om+jVgI91zA8sxIbW5jLkI6igq
JaNVILlbKlEuuHmk5cP2W6QRd83pbGY/4G8NhIy73Or+7vNDBRVDleYnw0Thw/nd
59kKaH5+5Vyc/x14pcAICqvW4iP9STrZLd3TJ+iSLX/EEHVGR+8RswmQ91bAb0ck
+AoZFWRvcszhDGesneJUZGIaEZIY+pkAakSpeuaMhPsHO/AdaKss8ogFV4xDP7yp
3Uc4HBF79DukKbP75y3g7QFOOnBnyg03vHdaWmvOES8jSMTw/U1RTZSTpESLJ/2X
kirTf77cX0LmiRYXvekUTnZnrKyEMqGC/AjxcBc8GxMG1j7ruqbYJzygZ6klxJTf
U40Kj7pxBzo6Je2eBgEWmbT/x7K3JilO/1JtfXj/JJBudZiLtEpKAFgWj09RCwt+
vplMoyYjJTFBaRDnw1Bz/stUdN4pxI4d
=GK4l
-----END PGP SIGNATURE-----