-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in IBM Websphere Application
         Server
Advisory ID   : NCSC-2024-0172
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-22329, CVE-2024-22354
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20240417
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in IBM WebSphere Application Server
  en IBM WebSphere Application Server Liberty.De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

   * Server Side Request Forgery (SSRF)
   * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  IBM WebSphere Application Server en IBM WebSphere Application Server
  Liberty. Voor meer informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/7148426
  https://www.ibm.com/support/pages/node/7148380

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZh/e0LBAkGd79iTyAQq9Zgv/UCFEkabPHTHGKD32L3CaTkYeU5QKmIKo
D6WsCJj+0hOHcQOKrxUlcLcGUcAh7as2+KRH80ZivvkeMRpz47JNRPu5rTx+wYDr
avEiUgMHHfnDf3LRmZzLC/YsTfKGtGjcELsiO+75i0XpQ4CaPMelnJzd/6kap1GF
R6MB1z7Ux0XMcISopy9gRrRfPMWut/Z7VnqfVkazHt3uRvkfarm+DwA8+iiP9JVv
i4lpT1i2MEWFULyQTu93hoYshJAiNd0im8g29eea7iBHb2daqAy3K/4khiVsjkmi
gasQXg6eh2Zj4wRzPBuytv9Zt/+vLafEXgNusyCOABzGa+PCp1oTA0Y/mJQatfTC
bwsLF8oQt738xNaSSOm0Fbu+w1K9IPWtzZAIGGidHCvya8pvPdNC4cieAWFfHJv5
OojpgBm6RoBGwOOWw7vNfO6gLFxMF53GxSpY7aEhOq8MdJua7Np1znIK/PcePJKc
QW+fsAc4Xg7l7t4Qxb8+LqnDpONaWA+G
=OYUT
-----END PGP SIGNATURE-----