-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox, Firefox
         ESR en Thunderbird
Advisory ID   : NCSC-2024-0173
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-2609, CVE-2024-3302, CVE-2024-3852,
         CVE-2024-3853, CVE-2024-3854, CVE-2024-3855,
         CVE-2024-3856, CVE-2024-3857, CVE-2024-3858,
         CVE-2024-3859, CVE-2024-3860, CVE-2024-3861,
         CVE-2024-3862, CVE-2024-3863, CVE-2024-3864,
         CVE-2024-3865
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20240423
Toepassing   : Mozilla Firefox
         Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
         Mozilla Thunderbird
Versie(s)    : < 125
         < 115.10
Platform(s)   :

Update
  Het beveiligingsadvies is bijgewerkt met de gegevens voor
  Thunderbird. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en
  Thunderbird.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Firefox 124 en Firefox ESR/Thunderbird 115.9.

  Voor meer informatie, zie:

  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2024-18/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2024-19/
  https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2024-20/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZieW3LBAkGd79iTyAQq4NQwAsk2ZkR307Ewnd65vDsiNDpXmK+9OJlXG
G1SwgKHJ+m4I3g8rBBgDhIeM1PQXyRsOIJChAb5o2S3epj9QdgCGvhf6WcH/1xEQ
Eu1UB6SvVbSX3FCE00UH6HGsgBxIPHei5cXxBIV6Efh7w+/cmuOTDSR746PS/SsN
nrMVHC6qA+x6MQCkCV54C5A2J12lBDg/SmM5L8PNClFIgQ3SBDM48dnu9kWaNaDh
rbiq4/nHvKyco2Ukwmiw6bdQYyQZoRVrsSL9cxK7KqBdD7ntTOrycCUlb9YPq07T
ycDgmZ8t6ZVefxF9gYdOfubJM5PK1Xt1dvnFeLBCDEgSSxh4EAZB55gMAWLBoz1e
oVa3hiUs2pyNz2hgq/uJU1FU8tJLh1OcAxcBfsVelS8I3QLMVTqLlFxw+QDA4XKY
aZAn/8rwzEgHPjJbXPBJHOw81vTJsmBfuJg8acnHK6+7NK3JmvUVYO1fdyYScRNs
sV+4r7rnP2/WtBJSK2i4egDGRI5AibCu
=+7Fq
-----END PGP SIGNATURE-----