-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Communications
         producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0174
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-37533, CVE-2022-34169, CVE-2022-34381,
         CVE-2022-40152, CVE-2022-40896, CVE-2022-45688,
         CVE-2023-0833, CVE-2023-1108, CVE-2023-2283,
         CVE-2023-2976, CVE-2023-3223, CVE-2023-4016,
         CVE-2023-4043, CVE-2023-4641, CVE-2023-4863,
         CVE-2023-5072, CVE-2023-5341, CVE-2023-5363,
         CVE-2023-5379, CVE-2023-6004, CVE-2023-6378,
         CVE-2023-6481, CVE-2023-6507, CVE-2023-6918,
         CVE-2023-31122, CVE-2023-33201, CVE-2023-34053,
         CVE-2023-34055, CVE-2023-35141, CVE-2023-36478,
         CVE-2023-36479, CVE-2023-38325, CVE-2023-39151,
         CVE-2023-40167, CVE-2023-41056, CVE-2023-41900,
         CVE-2023-42282, CVE-2023-42503, CVE-2023-43494,
         CVE-2023-43495, CVE-2023-43496, CVE-2023-43497,
         CVE-2023-43498, CVE-2023-43622, CVE-2023-44487,
         CVE-2023-45142, CVE-2023-45802, CVE-2023-46589,
         CVE-2023-47038, CVE-2023-47100, CVE-2023-48795,
         CVE-2023-49083, CVE-2023-50782, CVE-2023-51074,
         CVE-2023-51257, CVE-2023-51775, CVE-2024-0727,
         CVE-2024-1459, CVE-2024-1635, CVE-2024-21626,
         CVE-2024-21634, CVE-2024-22201, CVE-2024-22233,
         CVE-2024-22243, CVE-2024-22257, CVE-2024-22259,
         CVE-2024-25062, CVE-2024-25710, CVE-2024-26130,
         CVE-2024-26308
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20240418
Toepassing   : Oracle Communications
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in Communications producten en
  applications. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van authenticatie
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  Oracle heeft de kwetsbaarheden verholpen in de volgende producten:

  - Oracle Communications Billing and Revenue Management
  - Oracle Communications Network Integrity
  - Oracle Communications Unified Inventory Management
  - Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine
  - Oracle Communications Service Catalog and Design
  - Oracle Communications Offline Mediation Controller
  - Oracle Communications Cloud Native Core Network Repository
  Function
  - Oracle Communications Cloud Native Core Network Slice Selection
  Function
  - Oracle Communications Diameter Signaling Router
  - Oracle Communications Cloud Native Core Network Function Cloud
  Native Environment
  - Oracle Communications Cloud Native Core Binding Support Function
  - Oracle Communications Cloud Native Core Console
  - Oracle Communications Cloud Native Core Policy
  - Oracle Communications Cloud Native Core Network Data Analytics
  Function
  - Oracle Communications Operations Monitor
  - Oracle Communications Cloud Native Core Unified Data Repository
  - Oracle Communications Cloud Native Core Network Exposure Function
  - Oracle Communications Cloud Native Core Security Edge Protection
  Proxy
  - Oracle Communications Cloud Native Core Service Communication
  Proxy
  - Oracle Communications Element Manager
  - Oracle Communications Fraud Monitor
  - Oracle Communications Session Report Manager
  - Oracle Communications User Data Repository
  - Oracle Communications WebRTC Session Controller

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2024.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZiESCrBAkGd79iTyAQpFDAv+NVUjNYgvoOIIbwG4i1ShbpWAw2g9dCFx
3+wp5rt9Muu8B/SRDuz8rLTbXOj2r1Gc+8wVYqQB5bYKEH/2WwU19N+J5k004qvh
eFBRaKMFoFQeGVI2HCPQIvQi3qHq01a+bzPzXJahknZeaFr+XqMRvNbqb6gXarzl
rPu3NT35gp4DisAhEsfAONq8m0uoIIFfjUcJt1AO4m1fLMkXBYEsdVOmO3dVdI5O
DCf6z0jsJKPvtQV0BAEnCyLLzSoiUc2xWKgrERnP8WZdbZJpXitfmI6Ls+DOhbY+
QTM0NCw7yv6o+XwNfNiQGGxG/vHZ0/8m1BmH9p/Y3REQwDvWpwlY9sbP67smeyCV
TPZ/CBXQT8p1WB99I63y0V2YGNQr4xLtqMdxbZ3Wr99EJlzO8k6E0G1ePR4uXNBY
gJMUqA/X/SmlfAcCr2KhzjnTQAy7V+DBA26y/ppegy7WN6oG+mKX2KrySrwcO47w
2OcSVlvWmVISapMWx7irzzT1FjlZ1CEE
=aztJ
-----END PGP SIGNATURE-----