-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Database Producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0175
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-1471, CVE-2022-3171, CVE-2022-34169,
         CVE-2022-34381, CVE-2022-42920, CVE-2022-46751,
         CVE-2023-2976, CVE-2023-5072, CVE-2023-5363,
         CVE-2023-5678, CVE-2023-5752, CVE-2023-6129,
         CVE-2023-27391, CVE-2023-28823, CVE-2023-29081,
         CVE-2023-35116, CVE-2023-36632, CVE-2023-39975,
         CVE-2023-40217, CVE-2023-41105, CVE-2023-42503,
         CVE-2023-43804, CVE-2023-44483, CVE-2023-44487,
         CVE-2023-44981, CVE-2023-45803, CVE-2023-46308,
         CVE-2023-46589, CVE-2023-46604, CVE-2023-47038,
         CVE-2023-47039, CVE-2023-47100, CVE-2023-48795,
         CVE-2023-49083, CVE-2023-51074, CVE-2024-0727,
         CVE-2024-20918, CVE-2024-20919, CVE-2024-20921,
         CVE-2024-20922, CVE-2024-20923, CVE-2024-20925,
         CVE-2024-20926, CVE-2024-20932, CVE-2024-20945,
         CVE-2024-20952, CVE-2024-20995, CVE-2024-21058,
         CVE-2024-21066, CVE-2024-21093, CVE-2024-22195,
         CVE-2024-23672, CVE-2024-24549, CVE-2024-25710,
         CVE-2024-26308
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20240418
Toepassing   : Oracle Database Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Database Server
  producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Manipulatie van gegevens
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  Oracle heeft de kwetsbaarheden verholpen in de volgende producten:

  - Oracle Database Products
  - Oracle Autonomous Health Framework
  - Oracle Big Data Spatial and Graph
  - Oracle Essbase
  - Oracle Global Lifecycle Management
  - Oracle GoldenGate
  - Oracle TimesTen In-Memory Database

Mogelijke oplossingen
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2024.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZiER/bBAkGd79iTyAQr+hAv/QksX2zbg5hdQSe2gLYyrkkSe6MQU9aYp
gDrK3dpzjWYori6vK4S2g18ITd4bbAsuOXrzYRl9jU3JoRdB8/AlAhVUcgCnka6O
Tx7molex8OatJNs3h+jCJH/QsFJrLFG7Je695reXit0r3ae5Bxpl6Iw8dyJB2bFf
AjCPqKfFRBJbOH7Bb1GpfujYnVelh7r9UQM1gKxVvuJIhL5Zwp47nT/YTi4rMyqm
Vbrx7Ano9dALLRC3QagZdfIxNUp0kn1zwNe3dYTzcUeMtskohc1I/KjPVeQFSFbe
Rcr+fhKvJ2xyM+2xMD6TYUqHkI2mhNdAEw5qegchyG49JvWr/+SZwh8FhEJkBAJ6
qIp+fFTdcHiS2fo/Xj/CZxhMga6SpNZ2mjs+crZ0DtYF1fh5m3fvEInHZLmuXb3e
J33x6/gLDnwGCaNn20qi4EYn4FAvUbXU+tjVvOVwVD3k29AeV7Ymeb0vNYBvsQ+X
N0BA7zUuH4gWAhKLA1aiGFUvfocCH/SN
=NLx2
-----END PGP SIGNATURE-----