-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Veritas BackupExec
Advisory ID   : NCSC-2024-0188
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Manipulatie van gegevens
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20240419
Toepassing   : Veritas Backup Exec
Versie(s)    : <= 22.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Veritas heeft kwetsbaarheden verholpen in BackupExec. Een lokale
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om middels een
  DLL-injectie willekeurige code uit te voeren, of om willekeurige
  bestanden te kunnen verwijderen van het systeem en zo mogelijk een
  Denial-of-Service te veroorzaken.

  Voor de kwetsbaarheden zijn (nog) geen CVE-id's bekendgesteld.

Mogelijke oplossingen
  Veritas heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in BackupExec 23.0 en 22.2 hotfix 917391. Voor meer informatie, zie:

  https://www.veritas.com/support/en_US/security/VTS24-002

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZiIndbBAkGd79iTyAQp+cwv+MXWYNMdczJ0A+pXiPKaA0JDHJG2wyGkx
EweK8zShdBvEKUxahhwP28uSJf9nHPP0wOzQyceNnYvCaugpLpDovhi9b33Q3JdX
NLkQndsCuEna49gfYgi3C8ykIeWJSm50XXb2Z+uKY5jz87+gThUoWXu80Fsk7RZJ
hESKzCgkhfuU35UNYr1M3M0iaj1jDpRn19DfD1YARHgjESRXiBIEQTB/iAwvu1tu
2GrxMn/bGULga3txJ1QrJw5D0ZDTQcPPtxiFQdeRUoxfONSAUN5gXipFS2cVclIV
t8YziIbSsIN6Ty2tlTvnMq0QR5MwgGoXy5W0EqaQW/VZRgd/r4kGhPXecwNTACPk
1PFypDUxYoJSlFttLHAP8gZuyhJL7PY05A+lL9k5Aq4x9ZcwwkCap323l5Z2AGdN
znIpUT9wwxXdK6ssPxdnsGi935GB9ra6DHVHUAIPMBXZCvB3/KNFgeiUx/jEwIL3
3/o1P3cSsfQBV6uOABj15oHODuiIsSF6
=OcCV
-----END PGP SIGNATURE-----