-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Adaptive Security
         Appliance (ASA) en Firepower Threat defense (FTD)
Advisory ID   : NCSC-2024-0191
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2024-20353, CVE-2024-20358, CVE-2024-20359
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20240424
Toepassing   : Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
         Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Clientless
         SSL VPN
         Cisco Adaptive Security Appliance
         Firepower Threat defense (FTD)
Versie(s)    : 9.12
         9.14
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft actief misbruikte kwetsbaarheden verholpen in Adaptive
  Security Appliance en Firepower Threat defense (FTD).

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende
  categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-20353 kan er mogelijk voor
  zorgen dat een niet-geauthenticeerde externe kwaadwillende het
  apparaat opnieuw kan laten opstarten, wat resulteert in een
  Denial-of-Service (DoS).

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-20358 zou een
  geauthenticeerde, lokale kwaadwillende in staat kunnen stellen
  willekeurige opdrachten uit te voeren op het onderliggende
  besturingssysteem met root-rechten. Om misbruik te kunnen maken van
  dit beveiligingslek zijn Administrator-rechten vereist.

  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-20359 zou een
  geauthenticeerde, lokale kwaadwillende in staat kunnen stellen
  willekeurige code uit te voeren met root-rechten. Om misbruik te
  kunnen maken van dit beveiligingslek zijn Administrator-rechten
  vereist.

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Ook heeft Cisco een advisory en blog gepubliceerd met daarin IOC's,
  malware detectie methoden en maatregelen om reeds gecompromitteerde
  systemen te herstellen en de getroffen systemen te upgraden.

  Daarnaast heeft NCSC UK informatie gepubliceerd, waaronder IOC's,
  malware detectie methoden en aanvullende mitigerende en hardening
  suggesties.

  Voor meer informatie, zie:

  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/resources
   /asa_ftd_attacks_event_response

  https://blog.talosintelligence.com
   /arcanedoor-new-espionage-focused-campaign-found-targeting-perime
   ter-network-devices/

  https://www.ncsc.gov.uk/static-assets/documents
   /malware-analysis-reports/line/ncsc-tip-line-dancer.pdf

  https://www.ncsc.gov.uk/static-assets/documents
   /malware-analysis-reports/line/ncsc-tip-line-runner.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298) - not licensed for commercial use: www.pgp.com
Charset: utf-8

wsDVAwUBZilAKrBAkGd79iTyAQoaSQv/aNlnBrQVLWHSrgVWGCorjnSxU2nL5bGD
JUC+HUeZH3BxZNpvNFD5R8MV0CGgD8QoH5p8MqmZm8OVoGH+4e581kN90f+u2nWX
dUHa3N0DmXYddpaZUOBMaLBTQMwlALLqkr+dnCCPomTVg2J0bRAFGMy5dpOzbJZt
LeQ5FADJWvBLYvG50dwQcjSer8RjhrmRBACVYCP0eqOcpHVDGcZkDFf3WnVHqV5A
4gYZ8dOrxQ1phd8pA5bUaWlPkkQlgr5l4ktkTjfx8c3Dzez72lKe+BnZXd+IpOMS
Oy2DjBoA0mJb+zSul+gSjfeih2WNjZ6m7BmwrwERxD8+m59rP+SzlS/c+qGPPpzH
DpO0tW0XQrSAIJ/TZbC+hmzUveI+dRbQsgzisoAZaPXzHy+20Ys62LJIo2MQXGYQ
HWmG9qhmwKCRkD6U6fwi5Tqsu57ag9SeiJuRCdz6Y2k7pNt2tcqBJV8POCGwK5Eu
uf0PcAOgt+irnKKhEezfv79Fu97J78ap
=01CH
-----END PGP SIGNATURE-----