-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Rockwell Automation
         AENFTXT FactoryTalk IP devices
Advisory ID   : NCSC-2024-0194
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-2424
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20240426
Toepassing   : Rockwell Automation FactoryTalk 5015-AENFTXT
Versie(s)    : < v2.012
Platform(s)   :

Beschrijving
  Rockwell Automation heeft een kwetsbaarheid verholpen in
  5015-AENFTXT IP devices. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken.

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de
  productieomgeving. Het is goed gebruik een dergelijke infrastructuur
  niet publiek toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Rockwell Automation heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in firmware v 2.012. Voor meer informatie, zie:

  https://www.rockwellautomation.com/en-us/support
   /advisory.SD1667.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZitlzLBAkGd79iTyAQrScAv7BHoAphH+4U8BKp1MtHu1iXstrw0IT9HS
D1O+Voo1Aj+RZY++ZxZRQYvKkLgktWq2ZY5Jt+tzhE0IpngjfJisQaZr5KSfAwPl
mr1FcUc8FS7SWgZCE7KPLD1FLi0p7c/svuALMIi4/lp9knpaYPjptUsR1kkyh6lY
k5JTQLem2VsrquauJUq2vvZZH60v43YRASCHYKxHcEFpKack26Xo8jOT0TuF2yQ2
BXT7U1w8mgl4W9IsibPpuSpm8J2KrIP8vqKbsPDM9vIAKaXvBwreDT32wkJ0TK2i
AYnHSQo6ViH9PRgQHncr5v/DMHAwQyTREitCUqTywSwhUifZfPyKVh0hh5Hiiw+G
81KPvuoHo5GzsCN3+A2TsUfTmYqKfIIAhf+99JDaDWJFjV1Htq1JRBmbRmWds2ug
GrEOFxTkyPzV1W3mrsy3/XJIcOD9fBL9VyCKdN6nuG+/EQ58jPoTYUHDTNQ7HJ2u
aQ22yxTdcRzA0mokru5/RRbWd6uL4N1J
=fp38
-----END PGP SIGNATURE-----