Kwetsbaarheden verholpen in ArubaOS en Aruba SD-WAN

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 01-05-2024 NCSC-2024-0198  
 
high
medium
Signed-PGP →
 
01-05-2024
high
medium
NCSC-2024-0198 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Aruba Networks heeft kwetsbaarheden verholpen in ArubaOS en SD-WAN zoals gebruikt door onder andere Aruba Mobility Conductor (voormalig Mobility Master), Mobility Controllers, WLAN Gateways en SD-WAN Gateways. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-service (DoS) te veroorzaken, toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of om willekeurige code uit te voeren met verhoogde rechten. Succesvol misbruik vereist dat de kwaadwillende toegang heeft tot de management-interface van het kwetsbare systeem. Het is goed gebruik een dergelijke interface niet publiek toegankelijk te hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Aruba Networks Operating Systems
Aruba Networks SD-WAN

Oplossingen

Oplossingen

Aruba Networks heeft updates en mitigerende maatregelen uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in ArubaOS en Aruba SD-WAN. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-26304, CVE-2024-26305, CVE-2024-33511, CVE-2024-33512, CVE-2024-33513, CVE-2024-33514, CVE-2024-33515, CVE-2024-33516, CVE-2024-33517, CVE-2024-33518

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 01-05-2024 NCSC-2024-0198  
 
high
medium
Signed-PGP →
 
01-05-2024
high
medium
NCSC-2024-0198 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.