Kwetsbaarheden verholpen in Google Android en Samsung Mobile

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 07-05-2024 NCSC-2024-0203  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
07-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0203 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Android. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zichzelf verhoogde rechten toe te kennen en zo code uit te voeren met rechten van het slachtoffer of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide link te volgen, of een malafide app te installeren en draaien.

Tevens zijn in deze update kwetsbaarheden verholpen in closed source componenten van Arm, MediaTek en Qualcomm. Van deze kwetsbaarheden is (nog) geen inhoudelijke informatie vrijgegeven.

Samsung heeft de updates verwerkt in de eigen maandelijkse update voor Samsung Mobile devices. In deze update zijn ook 12 kwetsbaarheden verholpen die specifiek voor Samsung devices zijn:

CVE-2024-20855, CVE-2024-20856, CVE-2024-20857, CVE-2024-20858, CVE-2024-20859, CVE-2024-20860, CVE-2024-20861, CVE-2024-20862, CVE-2024-20863, CVE-2024-20864, CVE-2024-20865 en CVE-2024-20866

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Android Operating System

Samsung Mobile

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Android 12, 13 en 14. Voor meer informatie, zie [Link]

Samsung

Samsung heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Samsung Mobile. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-32871, CVE-2023-32873, CVE-2023-33119, CVE-2023-43529, CVE-2023-43530, CVE-2023-43531, CVE-2023-4622, CVE-2023-6363, CVE-2024-0024, CVE-2024-0025, CVE-2024-0043, CVE-2024-1067, CVE-2024-1395, CVE-2024-20056, CVE-2024-20057, CVE-2024-21471, CVE-2024-21475, CVE-2024-21477, CVE-2024-21480, CVE-2024-23351, CVE-2024-23354, CVE-2024-23705, CVE-2024-23706, CVE-2024-23707, CVE-2024-23708, CVE-2024-23709

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 07-05-2024 NCSC-2024-0203  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
07-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0203 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.