-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cacti
Advisory ID   : NCSC-2024-0207
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-25641, CVE-2024-29894, CVE-2024-31443,
         CVE-2024-31444, CVE-2024-31445, CVE-2024-31458,
         CVE-2024-31459, CVE-2024-31460, CVE-2024-34340
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         SQL Injection
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20240513
Toepassing   : Cacti Cacti (graphing solution)
Versie(s)    : < 1.2.27
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cacti. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden misbruiken om authenticatie te omzeilen, een
  SQL-Injection uit te voeren, uitvoer van willekeurige code op de
  server mogelijk te maken, of om een Cross-Site-Scripting-aanval uit
  te voeren.
  Een dergelijke aanval kan leiden tot uitvoer van willekeurige code
  in de browser van het slachtoffer, of toegang tot gevoelige gegevens
  in de context van de browser van het slachtoffer.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Cacti hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in Cacti 1.2.27. Voor meer informatie,
  zie:

  https://www.cacti.net/info/changelog/1.2.27

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBZkIXCLBAkGd79iTyAQocwQwAtc/kPhjXcPd7iUWAzKMvc425YmXsOzmF
hCaF7v42nQs6FWA1WSilY7fnipkxn8aeVJ1sOliYpJ1K/8HXEJk7vT/MocbBJpNY
oPjgd5NeHXXRNIAgJCeDY0bOlPJYwqroj3s81xyuNRfm8vzG4ekOhofjBFSTWeJP
6isZw4/dS0TKTu3xsOb9A7s2gXgAZkTMwEBJ14iCVD1EvyEMbgu+P16t7j5dKa8A
nLnHtNfFbIsyRzWkCatpw0bQBsKZnOugXqfKQW673v/2H3FRtzOxLvzhvHeMeol6
4/oSb5+3t800IFqI1LPHTwB/9bSaW4Jb+Ei01QW6z+FYDsBPA9GwV+BlKV6vEvwf
+5qmyoRNI/ZgbQqDGC4A0pTIJKNfDZqbS0CsdJ/+SGRcLRHwQIyHi9H3yZy/TS5D
lZ6/+KjDwffNIwK3Y+D9HxZsJBDAn2KBpAJDmSt1jlUkre0uPe16EGSTmNS0yOTL
xCXiXZy1a7PfD6AVInGCDjxGyXuj0Ko6
=RTjO
-----END PGP SIGNATURE-----