Kwetsbaarheden verholpen in Siemens producten

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-05-2024 NCSC-2024-0208  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
14-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0208 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten zoals Parasolid, Ruggedcom, SIMATIC, SICAM en Tecnomatix. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De kwaadwillende heeft hiervoor toegang nodig tot de productieomgeving. Het is goed gebruik een dergelijke omgeving niet publiek toegankelijk te hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Siemens Cerberus Fire
Siemens Desigo Fire
Siemens Parasolid
Siemens Polarion
Siemens RUGGEDCOM
Siemens SICAM
Siemens SIMATIC
Siemens Simcenter
Siemens Solid Edge
Siemens Teamcenter
Siemens Tecnomatix

Oplossingen

Oplossingen

Siemens heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor de kwetsbaarheden waar nog geen updates voor zijn, heeft Siemens mitigerende maatregelen gepubliceerd om de risico's zoveel als mogelijk te beperken. Hieronder staat per primaire productgroep een overzicht van de door Siemens gepubliceerde advisories.

Desigo Fire & Cerberus Fire [Link]

Parasolid [Link] [Link] [Link]

Polarion [Link]

RUGGEDCOM [Link] [Link]

SICAM [Link]

SIMATIC [Link] [Link] [Link]

Simcenter [Link]

Solid Edge [Link]

Teamcenter [Link]

Tecnomatix [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-29409, CVE-2023-33953, CVE-2023-38039, CVE-2023-3817, CVE-2023-38545, CVE-2023-38546, CVE-2023-46218, CVE-2023-46219, CVE-2023-46280, CVE-2023-4807, CVE-2023-5363, CVE-2023-5678, CVE-2023-6916, CVE-2024-0218, CVE-2024-22039, CVE-2024-27939, CVE-2024-27940, CVE-2024-27941, CVE-2024-27942, CVE-2024-27943, CVE-2024-27944, CVE-2024-27945, CVE-2024-27946, CVE-2024-27947, CVE-2024-30206, CVE-2024-30207, CVE-2024-30208, CVE-2024-30209, CVE-2024-31484, CVE-2024-31485, CVE-2024-31486, CVE-2024-31980, CVE-2024-32055, CVE-2024-32057, CVE-2024-32058, CVE-2024-32059, CVE-2024-32060, CVE-2024-32061, CVE-2024-32062, CVE-2024-32063, CVE-2024-32064, CVE-2024-32065, CVE-2024-32066, CVE-2024-32635, CVE-2024-32636, CVE-2024-32637, CVE-2024-32639, CVE-2024-32740, CVE-2024-32741, CVE-2024-32742, CVE-2024-33489, CVE-2024-33490, CVE-2024-33491, CVE-2024-33492, CVE-2024-33493, CVE-2024-33494, CVE-2024-33495, CVE-2024-33496, CVE-2024-33497, CVE-2024-33498, CVE-2024-33499, CVE-2024-33577, CVE-2024-33583, CVE-2024-33647, CVE-2024-34085, CVE-2024-34086, CVE-2024-34771, CVE-2024-34772, CVE-2024-34773

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote root-shell
high
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.00 14-05-2024 NCSC-2024-0208  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
14-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0208 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.