Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 15-05-2024 NCSC-2024-0210  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
15-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0210 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

Van de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2024-30040 en CVE-2024-30051 meldt Microsoft bekend te zijn dat deze beperkt en gericht zijn misruikt. Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-30051 meldt Microsoft tevens dat zij op de hoogte zijn dat exploitcode gedeeld wordt binnen besloten communities. Deze exploitcode is (nog) niet publiek beschikbaar.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-30040 bevindt zich het MSHTML platform en stelt een kwaadwillende in staat om een beveiligingsmaatregel te omzeilen en zo het slachtoffer ongeautoriseerde code uit te laten voeren. Hiervoor is social engineering vereist, waarbij het slachtoffer moet worden misleid om een malafide bestand te downloaden en manipuleren. Simpel openen is niet voldoende.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-30051 bevindt zich in de DWM Core library en stelt een kwaadwillende in staat om zichzelf verhoogde rechten toe te kennen, mogelijk tot SYSTEM. Hiervoor moet de kwaadwillende wel lokale toegang tot het kwetsbare systeem hebben.

Door de beperkende voorwaarden is grootschalig misbruik van deze kwetsbaarheden niet waarschijnlijk.

Windows Win32K - ICOMP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300287,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2024-300387,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2024-300497,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Task Scheduler:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-262387,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Mobile Broadband:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-299976,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-299986,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-299996,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300006,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300016,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300026,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300036,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300046,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300056,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300126,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300216,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows DHCP Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300196,50Denial-of-Service

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300187,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows SCSI Class System File:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-299947,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Routing and Remote Access Service (RRAS):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300098,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300147,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300157,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300227,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300237,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300247,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300297,50Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Windows Search Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300337,00Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Brokering File System:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300078,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Mark of the Web (MOTW):

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300505,40Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Cloud Files Mini Filter Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300345,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Remote Access Connection Manager:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300395,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows CNG Key Isolation Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300317,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows MSHTML Platform:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300408,80Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows NTFS:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300277,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300068,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Cryptographic Services:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300165,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2024-300208,10Uitvoeren van willekeurige code

Windows DWM Core Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300085,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2024-300327,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2024-300357,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2024-300517,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-299967,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2024-300257,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2024-300377,50Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300108,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-300116,50Denial-of-Service
CVE-2024-300178,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Deployment Services:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300366,50Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-26238, CVE-2024-29994, CVE-2024-29996, CVE-2024-29997, CVE-2024-29998, CVE-2024-29999, CVE-2024-30000, CVE-2024-30001, CVE-2024-30002, CVE-2024-30003, CVE-2024-30004, CVE-2024-30005, CVE-2024-30006, CVE-2024-30007, CVE-2024-30008, CVE-2024-30009, CVE-2024-30010, CVE-2024-30011, CVE-2024-30012, CVE-2024-30014, CVE-2024-30015, CVE-2024-30016, CVE-2024-30017, CVE-2024-30018, CVE-2024-30019, CVE-2024-30020, CVE-2024-30021, CVE-2024-30022, CVE-2024-30023, CVE-2024-30024, CVE-2024-30025, CVE-2024-30027, CVE-2024-30028, CVE-2024-30029, CVE-2024-30031, CVE-2024-30032, CVE-2024-30033, CVE-2024-30034, CVE-2024-30035, CVE-2024-30036, CVE-2024-30037, CVE-2024-30038, CVE-2024-30039, CVE-2024-30040, CVE-2024-30049, CVE-2024-30050, CVE-2024-30051

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.00 15-05-2024 NCSC-2024-0210  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
15-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0210 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.