Kwetsbaarheden verholpen in Apple MacOS

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 15-05-2024 NCSC-2024-0217  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
15-05-2024
medium
medium
NCSC-2024-0217 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • CWE-840
  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer
  • Improper Authorization
  • Selection of Less-Secure Algorithm During Negotiation ('Algorithm Downgrade')
  • CWE-371
  • Improper Access Control
  • CWE-265
Omschrijving

Omschrijving

Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in MacOS. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
Omzeilen van beveiligingsmaatregel (Remote) code execution (Gebruikersrechten) (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Verhoogde gebruikersrechten | Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-23296 geeft Apple aan informatie te hebben dat deze beperkt en gericht is misbruikt. De kwetsbaarheid bevindt zich in de module RTKit en stelt een lokale kwaadwillende, met rechten om kernelgeheugen te lezen en te schrijven, de geheugenbescherming van de kernel te omzeilen en zo toegang te krijgen tot delen van het werkgeheugen waartoe de kwaadwillende aanvankelijk niet is geautoriseerd.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

macos

Oplossingen

Oplossingen

Apple heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in MacOS 14.5, 13.6.7 en 12.7.5

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-42893, CVE-2024-23236, CVE-2024-27796, CVE-2024-27798, CVE-2024-27804, CVE-2024-27810, CVE-2024-27813, CVE-2024-27816, CVE-2024-27818, CVE-2024-27821, CVE-2024-27822, CVE-2024-27824, CVE-2024-27825, CVE-2024-27827, CVE-2024-27829, CVE-2024-27834, CVE-2024-27837, CVE-2024-27841, CVE-2024-27842, CVE-2024-27843, CVE-2024-27847

  Versie 1.01 15-05-2024 NCSC-2024-0217  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
15-05-2024
medium
medium
NCSC-2024-0217 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Update

Update

Initiele versie

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.