Kwetsbaarheden verholpen in Mozilla Firefox en Thunderbird

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 15-05-2024 NCSC-2024-0218  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
15-05-2024
medium
medium
NCSC-2024-0218 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Removal of Sensitive Information Before Storage or Transfer
  • Use After Free
  • User Interface (UI) Misrepresentation of Critical Information
  • Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions
  • Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow')
  • Inclusion of Functionality from Untrusted Control Sphere
Omschrijving

Omschrijving

Mozilla heeft kwetsbaarheden verholpen in Firefox en Thunderbird | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van beveiligingsmaatregel (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

mozilla firefox
mozilla firefox_esr
mozilla thunderbird

Oplossingen

Oplossingen

Mozilla heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Firefox 126, Firefox ESR 115.11 en Thunderbird 115.11. Voor meer informatie, zie bijgevoegde referenties.

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-4367, CVE-2024-4764, CVE-2024-4765, CVE-2024-4766, CVE-2024-4767, CVE-2024-4768, CVE-2024-4769, CVE-2024-4770, CVE-2024-4771, CVE-2024-4772, CVE-2024-4773, CVE-2024-4774, CVE-2024-4775, CVE-2024-4776, CVE-2024-4777, CVE-2024-4778

  Versie 1.00 15-05-2024 NCSC-2024-0218  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
15-05-2024
medium
medium
NCSC-2024-0218 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.