Kwetsbaarheden verholpen in Apple iOS en iPadOS

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 15-05-2024 NCSC-2024-0219  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
15-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0219 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Access Control
  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer
Omschrijving

Omschrijving

Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in iOS en iPadOS. | Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS) (Remote) code execution (Administrator/Root rechten) (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Verhoogde gebruikersrechten | Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide app te installeren en draaien, of een malafide link te volgen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

apple ios_and_ipados

Oplossingen

Oplossingen

Apple heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in iOS en iPadOS 17.5

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-42893, CVE-2024-27796, CVE-2024-27803, CVE-2024-27804, CVE-2024-27810, CVE-2024-27816, CVE-2024-27818, CVE-2024-27821, CVE-2024-27834, CVE-2024-27835, CVE-2024-27839, CVE-2024-27841, CVE-2024-27847, CVE-2024-27852

  Versie 1.00 15-05-2024 NCSC-2024-0219  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
15-05-2024
medium
high
NCSC-2024-0219 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.