-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Aruba Networks ArubaOS
Advisory ID   : NCSC-2024-0220
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-31466, CVE-2024-31467, CVE-2024-31468,
         CVE-2024-31469, CVE-2024-31470, CVE-2024-31471,
         CVE-2024-31472, CVE-2024-31473, CVE-2024-31474,
         CVE-2024-31475, CVE-2024-31476, CVE-2024-31477,
         CVE-2024-31478, CVE-2024-31479, CVE-2024-31480,
         CVE-2024-31481, CVE-2024-31482, CVE-2024-31483
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized
         Actor
         Improper Resource Shutdown or Release
         Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic
         Buffer Overflow')
         Improper Neutralization of Special Elements used in a
         Command ('Command Injection')
Uitgiftedatum  : 20240516
Toepassing   : arubanetworks arubaos
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Aruba Networks heeft kwetsbaarheden verholpen in ArubaOS

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  - Denial-of-Service (DoS)
  - Manipulatie van gegevens
  - (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  - Toegang tot systeemgegevens

  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de
  management interface (PAPI-poort). Het is goed gebruik deze interface
  niet publiek toegankelijk te hebben, maar af te steunen in een
  separaat beheer-LAN

Mogelijke oplossingen
  Aruba Networks heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in ArubaOS 10.6.0.0, 10.5.1.1 en 10.4.1.1. Zie bijgevoegde
  referentie voor meer informatie:

  Referenties:
   Reference - nvd
   https://www.arubanetworks.com/assets/alert/ARUBA-PSA-2024-006.txt

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmRf7tFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPKB1gv9GR0sATvR0tmNXoFXUca1dNATQ6J23kP4DbcqW0LCHXEkzuiNbCr1b0Mg
xEdjAnLVab6xRoOyAIV7HWybgnERSUmGzPFw/xM783T+sWDPhhVE4ytHSyF/qEqg
iA1UZoVeGiyiIZOVI1LSXc9P8V1jrczztvBOxeCWY4rGkNICEVzHF5/TWcMhoySB
KEQYBYiB2t9uJra3WDLJusXZoulnVprFLlTENrxsRkbqQamF8IrRtgLV56abNigK
xfTWRCnPJIUQlY9TzEQ/zRXnBWayHKvnOS4+XO2+/qiLrU2Ik8jdUAkFTEirlwKF
vTlfbfhGXBB1Oy1DnHvUfAnIsWHf5qNwFnzmIbd3UF5FlnV5PReQyc4lw2B+Th9A
g4x/rpXv5XXRHC6GtAXWu5YPDx1IELeZB7DuDvOnI6Sc4MfAxH9y9ZY4iBFrHokF
h6qzO7kDvjucQ+T3Il92PVojVaKTV3rqriKz+GYNP82dK3TNKoGr44TizZ9VZwo5
Tis+Iy//
=SoO5
-----END PGP SIGNATURE-----