-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2024-0221
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-4947, CVE-2024-4948, CVE-2024-4949,
         CVE-2024-4950
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Use After Free
         Improper Restriction of Rendered UI Layers or Frames
         Access of Resource Using Incompatible Type ('Type
         Confusion')
Uitgiftedatum  : 20240516
Toepassing   : chromium_project chromium
         google chrome
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, of om toegang te
  krijgen tot gevoelige gegevens in de context van de browser.

  Van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-4947 geeft Google aan
  informatie te hebben dat exploitcode gedeeld wordt. Deze exploitcode
  is (nog) niet publiek beschikbaar, maar het is aannemelijk dat de
  kwetsbaarheid beperkt en gericht wordt misbruikt.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Chrome 125.0.6422.60 en 125.0.6422.61. Zie bijgevoegde referenties
  voor meer informatie:
  https://chromereleases.googleblog.com/2024/05/stable-channel-update-
  for-desktop_15.html

  Referenties:
   Source - chrome
   https://chromereleases.googleblog.com/2024/05/stable-channel-
   update-for-desktop_15.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmRf8+FiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPIxAQv9GtWkm44BCk6IdaeZdToCNoIx2yj9szvw3NdgaWqtmlSeSBSXdSNr0XHw
DxV7e0H5rTw0CpgcrPipCthy7ckCP2T9pERKQaUKfeJPwMCzLHq1YBnEaIgJ72k6
yu7n2AR7pCk+z4W8ZJWyDroZJHQonn27EewotSoUeZREBL8P2Ca4wp5av/yopo1w
Kg7u2+uOFrjvkZT1bO0zaqzd6yIpJPtjNq6G97oN7L6OJ8/MB/NVyoBy+b4FyP2L
t69qrLZ0hyKhKu/ykGl7FkNpi+r5eqHfU9S9Sd3tD6WSVWOcAgXU7II9e+T0338X
bx/OaT3aAYBnVO9XVFVM189dBPR2CF7mtAPm6EuMTgUtYa8QBEJQ5CZ6fHyJp0q+
Bm0ieajzXlkYjCQk11zvTN8ep3IhQuBjt8rJeo8UJBl2MkpK63RDW07Q8AYHoFci
I7QNYLwtcm5+fxxnaT18AbRyZEsnvso4g1e5XX0B6gg+iIDFJrRfVKHDZsiSbJOX
US2fyN7b
=DWfX
-----END PGP SIGNATURE-----