-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe FrameMaker
Advisory ID   : NCSC-2024-0225
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-30283, CVE-2024-30286, CVE-2024-30287,
         CVE-2024-30288, CVE-2024-30289, CVE-2024-30290,
         CVE-2024-30291, CVE-2024-30292
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Out-of-bounds Read
         Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic
         Buffer Overflow')
         Out-of-bounds Write
         Heap-based Buffer Overflow
Uitgiftedatum  : 20240516
Toepassing   : adobe adobe_framemaker
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in FrameMaker.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, en mogelijk
  toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in FrameMaker 2020 Update 6 en 2022 Update 4. Voor meer
  informatie, zie bijgevoegde referenties:

  https://helpx.adobe.com/security/products/framemaker/apsb24-37.html

  Referenties:
   Source - adobe
   https://helpx.adobe.com/security/products/framemaker/apsb24-
   37.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmRgIgFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPLoSAwAjTOZlklmbLvDxcyzVEemfD30njRnzeZCBj2/9zv+qQeN6EJqXtkWyo9D
m5Ap2V90OoCJPZOmMt+RsxcK00uOQMfEVXJOfk/Yzd2QXipdKFHFfQA5zLhv2Y7E
qbWweKbXAlhP23IeRDgG3v5JepGTi9O6jsNuE53HWpClRNENNwQj1NFPV4hlzUk/
IEA+DehQV3Uavr+ea4xfsAGIWSQIV9jKKXvK4iN1TxwtuCQ+aQuioPFdH9eIg8mX
5psC7+7D4Rg4EN7aNlJo9+tlcHCOTwMpP8m815lzUiiuGXpcxfl5ujMdNQwTF2OY
k7xziDYLiku4l2xzonBUPjnHuNe1v7O0e4sRVWACau60f7abEpN/FnNXPjq/l96r
JS0gy3EsNwhG0QCDVHSXaBNiwUBcAphlKYxe2RHOqH+dVAphLHKDjBL7PgKfqQgx
5uoZBMQ/REpLkwIHUU1g+qbFuOYrOKEmG/tbehpvfuFTI7ap/673gtCRhOQ+Lb0D
OFmxelYa
=4J2n
-----END PGP SIGNATURE-----