-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Animate
Advisory ID   : NCSC-2024-0226
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-30282, CVE-2024-30293, CVE-2024-30294,
         CVE-2024-30295, CVE-2024-30296, CVE-2024-30297,
         CVE-2024-30298
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Out-of-bounds Read
         NULL Pointer Dereference
         Stack-based Buffer Overflow
         Heap-based Buffer Overflow
         Out-of-bounds Write
Uitgiftedatum  : 20240516
Toepassing   : adobe adobe_animate_2023
         adobe adobe_animate_2024
         adobe animate
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Animate.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, en mogelijk
  toegangt te krijgen tot gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Animate 23.0.6 en 24.0.3. Voor meer informatie, zie bijgevoegde
  referenties:

  https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb24-36.html

  Referenties:
   Source - adobe
   https://helpx.adobe.com/security/products/animate/apsb24-36.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmRgJWFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPLQQAv/foX68lgkwy7yiyKIu5w597RwnwvXYJ7Hw71g31zRx4TaiibVYhksv13i
prNzj3ATL93Y3dM3T4eAblOpAOa+QlAMMPNgykhuZg901dWe203ek4s2owCXwEHx
3MTeXiLR9yBlQYzlmQpAbOm/eV5rJ0zPdGI4i0OGrypBDXT0+6PO7oiIEZEqpqAm
zUZkymUg8mlA7gORjPvkB3B5yxAXnRryetPEtRug7t+vSLSMT0gRvk6R+vg0xObv
nCz8kRRnhuSG6vixWpC1Mztu2ksWOY8EBsLh43ECn0n3WX+MGbTKtRu8LKSJpm00
u5H5KYiuVsg1tsucIGJPgTiNh5OCxY9Oz3xF+a2FebsEF4bbdaQcJrRsEqw5LLLv
1KjLAzsC+d4wf53pgxGALn/9+DdeUvbOA2ZiNOJ6HBx2tVQkmEIubLPkoT6hxXG/
Z3B1h4Vq760y44akVLglZMejWf3JqHv8DdIN7lPDhHGLzivdxWurEt8F8GrMvLX1
sPQPqSa3
=tVXe
-----END PGP SIGNATURE-----