-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Illustrator
Advisory ID   : NCSC-2024-0227
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-20791, CVE-2024-20792, CVE-2024-20793
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Out-of-bounds Read
         Use After Free
         Out-of-bounds Write
Uitgiftedatum  : 20240516
Toepassing   : adobe illustrator
         adobe illustrator_2023
         adobe illustrator_2024
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Illustrator.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, en mogelijk
  toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Illustrator 28.5 en 27.9.4. Voor meer informatie, zie bijgevoegde
  referenties:

  https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb24-30.html

  Referenties:
   Source - adobe
   https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb24-
   30.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmRgMaFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPJhrAv/SHDJuDh5ORVSJkx+zqk2kfQuKuHJYelenBVj1tCvvYsl0I8YZoEapuTR
iJGUtnCkxBUW+XELTXeRUIXzqXensWHxsfajuot9MSfLrDF2kgWzgFsSBjWDQb05
1ixGAzMIO9j5rGwzNMa6TB7fyBPKRV2LQSe7Q4Xqqg6IHYP4e52Pz59IAt/EEh5w
SeVodrUgmEYFinSxcdMc4WZp4Z6JwooduZP1vSWcLy/V8YFWu8h3aTGm6CQzVh0g
kQ07Ru7stnp9fcgJ2xYKdDi2LE6IIaWDmoGLxRi4o+tsb6ZFXR0aSGRbjQQQVrsP
PG2FoAT/c6iaaXinKwNn/zgAKwIkvbPu1sWn6CgoVdZuE/4uLIJoSOEmwE9e5Jzk
UZsGFHoi8CKOwwhxncheMqHwd0tRJGyCx8/lv2BAluQ2wE8NU1MZb2had0Pl+4JL
Br68LTSCJ8CebKOlUF19jlKsWWVv75iEz1OIhAg4vZ0KX4gWCBZ1Tk9NKYjOOGTI
nsT0Rcvk
=Zqgr
-----END PGP SIGNATURE-----