-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0228
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-36364, CVE-2024-4138, CVE-2024-4139,
         CVE-2024-28165, CVE-2024-32730, CVE-2024-32731,
         CVE-2024-32733, CVE-2024-33000, CVE-2024-33002,
         CVE-2024-33004, CVE-2024-33006, CVE-2024-33007,
         CVE-2024-33008, CVE-2024-33009, CVE-2024-34687
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
         Missing Authorization
         Improper Restriction of Operations within the Bounds
         of a Memory Buffer
         Insecure Storage of Sensitive Information
         Improper Neutralization of Special Elements used in an
         SQL Command ('SQL Injection')
         Improper Neutralization of Input During Web Page
         Generation ('Cross-site Scripting')
Uitgiftedatum  : 20240517
Toepassing   : sap bank_account_management
         sap businessobjects_business_intelligence_platform
         sap businessobjects_business_intelligence_platform_web
         services_
         sap global_label_management
         sap my_travel_requests
         sap netweaver_application_server_abap
         sap
         netweaver_application_server_abap_and_abap_platform
         sap replication_server
         sap ui5
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  SAP heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten, zoals
  NetWeaver, Business Objects, HANA en SAP GUI.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  - Cross-Site-Scripting (XSS)
  - Denial-of-Service (DoS)
  - Manipulatie van gegevens
  - Omzeilen van authenticatie
  - (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  - SQL Injection
  - Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in de getroffen producten. Zie bijgevoegde referenties voor
  meer informatie:
  https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-
  news/may-2024.html

  Referenties:
   Reference - nvd
   https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-
   notes-news.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmRz9CFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPIXtAv9FTVkSJc0qiy5i5wiu63gIdl0fgPEf59x2ZqJ+l5devkmh1GNKRRcB6ZS
VW5ukaGuOpED5dHp8Nq0FpBmlsdAS8dImaMMOC1ZSIQVQekS4p98EQt4qBTpldk8
pcWmUHdxfey8X3KxLxrA/N33SaQtSKclO98l5zTN9lPq2dHGY9zh0+x+pW7qdZ/0
dSukWWbHjtxxezuhzpvyrcN9vvRS9mdTMO38D1lyRK9yfVASzmFiDsX6Uu7YHWna
k7DU2oyRRzAh6Pv05QBT/ldXU8ZsOHugNPWPe11dqcEGJg6ewuU3zPQNkhveYvWD
bnmdK3tI/UH4+e6Jgk6z3krjeYZOrKNuUFyikEP9Mmyi1CsU7eRAVaxUzZv9VjBg
0C2iDaST5P3bDAoRncmOr7gJHnHk7IrZEnab+u6OQYbMdiTvKl3HtBGkhZecg9cL
Ro137wDUPwYTjO8szBivDH6tIXuZi8qal0cZNPbeTX5McI/S0ECr1AoalMsXuyeo
mE9Eth54
=MF2i
-----END PGP SIGNATURE-----