-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in QlikSense Enterprise
Advisory ID   : NCSC-2024-0229
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-36077
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high

Uitgiftedatum  : 20240522
Toepassing   : qlik qlik_sense
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in QlikSense Enterprise.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om zichzelf
  verhoogde rechten toe te kennen en zo mogelijk willekeurige code
  uitvoeren op het systeem waarop QlikSense is geïnstalleerd.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende voorafgaande
  authenticatie hebben op de kwetsbare applicatie.

Mogelijke oplossingen
  QlikSense heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie:
  https://community.qlik.com/t5/Support-Updates/Qlik-Sense-Enterprise-
  for-Windows-New-Security-Patches-Available/ba-p/2452521

  Referenties:
   Reference - ncscclear
   https://community.qlik.com/t5/Official-Support-Articles/High-
   Severity-Security-fixes-for-Qlik-Sense-Enterprise-for/ta-p/2452509

   Reference - ncscclear
   https://community.qlik.com/t5/Support-Updates/Qlik-Sense-
   Enterprise-for-Windows-New-Security-Patches-Available/ba-p/2452521

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmTYO6FiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPKuAAv+Ndgmc3zVZc5dMLlZZOilmL4dFGEwVSrn9+Daq0WzwREy3asH0Ofeyhop
ADad5fbdXDKQv0fMWrOWP/feWsj8fLMASr50CFwQhDhR4qvojI3o3Etr+VtH1uNj
SoPMqxgkrNWSVj/XRlVaD2zsVobSxnP+BZ9Y2Z3XzlEAKuTAMJbrgXt2wHCOi0pH
2lFztv8y7KKqBL9zUkNrJiUYhCCl+r29ioh9UhsHXhOAclUuvqERw+ctwW/5XPwh
/t/oo9UaNDKO92BEVDvpZG5a4olu5MzVBL+3D4DKhvrJCvRGoPj5i3w6A7BReWaR
aZU4xmiSigzY5JGBCPDADq3ztUnfIiS+rZuBZnxJtG8+ll31FP/unhmfk7GnP5XZ
fSuRD/x1zExWxN8XpJLFicTnomlN5NL6UAoM2+q7F5q8tkZF8fWrCSh+CVEvcbVQ
kuRyJvmbzlT5uaoV5bUwsIjz65EP2QQaF25nObusWBXy17irF2iB1Nk3wyWKbYL2
nnK6CWJo
=LsC/
-----END PGP SIGNATURE-----