-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in QNAP QTS en QTS Hero
Advisory ID   : NCSC-2024-0230
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-21902, CVE-2024-27127, CVE-2024-27128,
         CVE-2024-27129, CVE-2024-27130
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high

Uitgiftedatum  : 20240522
Toepassing   : qnap qts
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  QNAP heeft kwetsbaarheden verholpen in QTS en QTS Hero.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren op het kwetsbare systeem.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende geautoriseerd zijn.

Mogelijke oplossingen
  QNAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  QTS en QTS Hero 5.1.7.2770. Zie bijgevoegde referenties voor meer
  informatie:
  https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-23

  Referenties:
   Reference - nvd
   https://www.qnap.com/en/security-advisory/qsa-24-23

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmTaaNFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPLmFAv9F6fvfOhgqmFb/w3ZIJlCwOf0OxyqgnND4SBtg2eNe5ajsm/rm8Zq15mH
w9ho88ZSP+tqaUxKacCx1E6v08SiEtatuK71XZ9Cxbh0rUkgIGLEaorm+Bmn18l6
KPVSJf+POTu/7LBxuKbT8rIYaTcEI531Mw6rjAJlYPpmvW/7feS/WswZ+1+eJMqq
6Nx7RKL6YZlusrVJdcqNgW1pZiWmBCL6mTliSVf68ca189sojF8TjDdIF+B+VAuQ
a/jbiNMOqPRsUWkdWRnKZlo6nDJH7+XTYSFlzTnef3bTNdGC5Vvcqib9upOXF+Kp
+pMhI3TXCh0frZcT/lS5Lt+AcSFFjwUi87PdTvkFVvh7z3mF2svONzwKlrrbrBJW
/KSMJm8/7+Fulym03rpWmMc3sCY0zxV9DflxU9qZ5b+84PgpcYLoi2Em3P6rCdqQ
vwIOaoCWhHoZlpUx4HhoWwGUFMK3WkM0pb1I5olvy4AxiklVIJWGAsPM1TvKG1ae
x31qBIPH
=B9R8
-----END PGP SIGNATURE-----