-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Atlassian producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0231
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-7656, CVE-2017-9735, CVE-2020-10672,
         CVE-2020-10673, CVE-2020-10968, CVE-2020-10969,
         CVE-2020-11111, CVE-2020-11112, CVE-2020-11113,
         CVE-2020-24616, CVE-2020-35728, CVE-2020-36179,
         CVE-2020-36180, CVE-2020-36181, CVE-2020-36182,
         CVE-2020-36184, CVE-2020-36188, CVE-2021-28165,
         CVE-2022-25647, CVE-2022-41966, CVE-2022-42003,
         CVE-2023-4759, CVE-2023-34396, CVE-2023-41835,
         CVE-2023-45859, CVE-2024-1597, CVE-2024-21634,
         CVE-2024-21683, CVE-2024-22257, CVE-2024-22262,
         CVE-2024-23672, CVE-2024-24549
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Incomplete Cleanup
         URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect')
         Improper Control of Dynamically-Managed Code Resources
         Inconsistent Interpretation of HTTP Requests ('HTTP
         Request/Response Smuggling')
         Improper Neutralization of Directives in Statically
         Saved Code ('Static Code Injection')
         Improper Resource Shutdown or Release
         Improper Preservation of Permissions
         Improper Access Control
         Deserialization of Untrusted Data
         Improper Input Validation
         Improper Neutralization of Special Elements used in an
         SQL Command ('SQL Injection')
         Uncontrolled Resource Consumption
         Allocation of Resources Without Limits or Throttling
Uitgiftedatum  : 20240522
Toepassing   : atlassian bamboo
         atlassian bitbucket
         atlassian confluence
         atlassian crowd
         atlassian jira
         atlassian jira_service_management
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Atlassian heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten, zoals
  Jira, Confluence en Bitbucket.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  - Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  - Denial-of-Service (DoS)
  - Omzeilen van authenticatie
  - (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  - (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  - SQL Injection
  - Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie:
  https://confluence.atlassian.com/security/security-bulletin-
  may-21-2024-1387867145.html

  Referenties:
   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://confluence.atlassian.com/pages/viewpage.action?pageId=1387
   867145

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmTdNFFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPLH4gwArAt9K4JNw8y7UwIHlLprOzCaGLkvS6LbHY5bU/NfQS8LkFbL6G3XREhP
bWOPUfquqmNTMCgOXRp8s418nz1vGtMZ033OaIkL9TdmyJMvisuFPZiX7VKYcObZ
TmQAmEqqo4B6H/qF5BwPI23OTah0PgE0YCpca4OKHhUlzF51XO4aFiRrt9f7gVAT
7ik0mnEZh1BVo+KAKhEzhGdfIBujzn2MaO0HxK17Khf3YQonId21UhBpm5wo2uGx
hzuGDmykg2l0Z53bJB75L6G203z+Mwr4UzSarvn6rgQIbWqtPyhOHcq9UHVw2uw8
erLrjyCJpIKyMhdSYP6AE4yL/a84abdlAc7mbZp1vfAzc5XLJrm6J2g4HrI62q5j
04thP4cRSFwa8osDM2CBSd+SoRSGPeXj7qQG+FBlpa2+EyzYK0pjrzu+3gU1lYAJ
0NpaMGgEFtsNOZlrdJKi23KiF+WllRGCcKkoVesamp108JPJobkuUiWnJUiOJPDr
1G74I4/T
=5OjK
-----END PGP SIGNATURE-----