-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Veeam Backup Enterprise Manager
Advisory ID   : NCSC-2024-0232
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-29849, CVE-2024-29850, CVE-2024-29851,
         CVE-2024-29852
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high

Uitgiftedatum  : 20240522
Toepassing   : veeam backup_\&_replication
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Veeam heeft kwetsbaarheden verholpen in Backup Enterprise Manager.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zonder
  voorafgaande authenticatie toegang te krijgen tot gebruikersaccounts
  die actief zijn binnen de Enterprise Manager en zo toegang te krijgen
  tot gevoelige gegevens binnen de context van het overgenomen account,
  en mogelijk willekeurige code uit te voeren met rechten van het
  overgenomen account.

Mogelijke oplossingen
  Veeam heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie:
  https://www.veeam.com/kb4581

  Referenties:
   Source - ncscclear
   https://www.veeam.com/kb4581

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmTdo5FiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPIU2gv5AQxHnteXrYSReGR3ZlBokREXH41fChO78K/Kh61JGUaHO4ELjd4y8diF
R+KRlTSrUcIovXnPSdS0JaZRDkcecEiLHqtfQGv45H8zTFAUgqMdIdjhk+49NCIw
k46bpjJXvfZhvBUGlDwDk4brHBgjh5VCqEyt0ee2kcgmOP/qrt1u50lsSN+Rc1c2
ZpawH9TiwYno8yf+48TNcgyluuCgXVxctrXB7/fXQedewclCA3lMLFQL8nvOzRtk
DE3op5JhXsaAtaI8OO1MkqLuP62/MLfKu4l3ODzpPZjF6OE9Pj6c7/el8tNuTPI3
TGkGSGU8hvbh+IfBTRRGJZOzqYr8m4YqviemyHfiTRvU1LD8qSfqzuuhwKD1l3dg
W113JWJlO/Zrsirb7E4Hzf25ZLexM77+pxZV0F/ctxKcIfjG5cOqTtnlq9BCFpvh
aP7oXPoGbk8VEebhSXw2Iy9dP5dR4vVN4f3+vcgDPPZLQbUNSGmTGb3sHpcihOzB
MX/p6v/s
=wIW2
-----END PGP SIGNATURE-----