-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Cisco producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0233
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-20006, CVE-2023-20239, CVE-2024-20261,
         CVE-2024-20293, CVE-2024-20355, CVE-2024-20360,
         CVE-2024-20361, CVE-2024-20363
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         CWE-264
         Improper Access Control
         Incorrect Conversion between Numeric Types
         Improper Neutralization of Special Elements used in an
         SQL Command ('SQL Injection')
         Missing Authorization
         Authentication Bypass by Spoofing
         Interpretation Conflict
Uitgiftedatum  : 20240523
Toepassing   : cisco adaptive_security_appliance
         cisco adaptive_security_appliance_software
         cisco cisco_adaptive_security_appliance__asa__software
         cisco cisco_firepower_management_center
         cisco cisco_firepower_threat_defense_software
         cisco cisco_utd_snort_ips_engine_software
         cisco firepower_threat_defense
         cisco firepower_threat_defense_software
Versie(s)    :
Platform(s)   : cisco adaptive_security_appliance_software

Beschrijving
  Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in ASA, Firepower en Snort.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  - Denial-of-Service (DoS)
  - Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  - (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  - Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  ASA, Firepower en Snort. Zie bijgevoegde referenties voor meer
  informatie:
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurity
  Advisory/cisco-sa-asaftd-ogsnsg-aclbyp-3XB8q6jX
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurity
  Advisory/cisco-sa-asaftd-saml-bypass-KkNvXyKW
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurity
  Advisory/cisco-sa-fmc-object-bypass-fTH8tDjq
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurity
  Advisory/cisco-sa-fmc-sqli-WFFDnNOs
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurity
  Advisory/cisco-sa-ftd-archive-bypass-z4wQjwcN
  https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurity
  Advisory/cisco-sa-snort3-ips-bypass-uE69KBMd

  Referenties:
   Source - cisco
   https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecur
   ityAdvisory/cisco-sa-asaftd-ogsnsg-aclbyp-3XB8q6jX

   Source - cisco
   https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecur
   ityAdvisory/cisco-sa-asaftd-saml-bypass-KkNvXyKW

   Source - cisco
   https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecur
   ityAdvisory/cisco-sa-fmc-object-bypass-fTH8tDjq

   Source - cisco
   https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecur
   ityAdvisory/cisco-sa-fmc-sqli-WFFDnNOs

   Source - cisco
   https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecur
   ityAdvisory/cisco-sa-ftd-archive-bypass-z4wQjwcN

   Source - cisco
   https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecur
   ityAdvisory/cisco-sa-snort3-ips-bypass-uE69KBMd

   Source - cisco
   https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecur
   ityAdvisory/cisco-sa-asaftd-ssl-dos-uu7mV5p6

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmTyDaFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPIZWgv/R1+Cp4PTAt0BOskK/Y7TpvUMoTGmY3Tbh/k+9xtRVt4rWkq91KPHxaR/
eS6ao4KKc/kFh9JLKNRYlKFWWElQw9X1KF44oK2q/QVgp85+wVOnhdyUrbYEE+LX
potZKQI7oe4+gL3Z6XO7Hc/6bvv+Y+G1MMr1oPqrHPLduKDfMjZsVxsgIDAhTbXi
IUZJPmCuw5Kve0ih9ehDatH4xvruWbK6JbRCipfZZYyPm+XUpF+7t73AavLmLF57
t4eaVhiWUfrcHFgFSlgWFZ5bWr4NWcw3g3CRkmNg42PAnvPi6dFXZmNCCRVmM8gI
xyz3xW8CcKRSGz9krL/WNvlUEV4iW1bkeJ3Mcpeh1vV8qnv2oLd4caZKDKxqjYkr
s1YR2KkpvfHYcGMsWHZzPsK21XcHc12xcYYsghEgCZqiSKw1i28S0mCahXl9S4NP
H5WNv/8zNSIqR+b5edLWwmPiq4vTvnVWcidW2h4cxeUYLTSges7oD/mxshp+fIzo
sVM9tiQ9
=LanQ
-----END PGP SIGNATURE-----