-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Github Enterprise Server
Advisory ID   : NCSC-2024-0234
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-4985
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Incorrect Implementation of Authentication Algorithm
Uitgiftedatum  : 20240523
Toepassing   : github enterprise_server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Github heeft een kwetsbaarheid verholpen in Github Enterprise Server.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om toegang te
  krijgen tot de Github-omgeving, mogelijk zelfs als administrator.
  De kwetsbaarheid bevindt zich in de wijze waarop Github SAML-Single-
  Sign-on verwerkt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de optionele
  'Security Assertions' kan de kwaadwillende zonder voorafgaande
  authenticatie toegang krijgen tot willekeurige accounts, waaronder
  die van beheerders.
  SAML-SSO is standaard niet in gebruik. 'Security Assertions' zijn
  optioneel en standaard niet geconfigureerd.
  Bij reguliere installaties, die beide configuratie-opties niet in
  gebruik hebben, is misbruik niet mogelijk.

Mogelijke oplossingen
  Github heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie:
  https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.10/admin/release-
  notes#3.10.12
  https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.11/admin/release-
  notes#3.11.10
  https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.12/admin/release-
  notes#3.12.4
  https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.9/admin/release-
  notes#3.9.15

  Referenties:
   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.10/admin/release-
   notes#3.10.12

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.11/admin/release-
   notes#3.11.10

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.12/admin/release-
   notes#3.12.4

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.9/admin/release-
   notes#3.9.15

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmTyEiFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPL7DwwAhj+J15hg6kM8RseQOCKQxJsJ1OZmR/BByHa/pP/oFdhhkykbKsD00a3c
Z+3cUrzzeO34mR2edrCSwJxJ79oCkVTTKrugqm4QT3FOvGcvL8p+lSt/FiI/ekUe
dm4vQ8D7I5k58Nv4Lv0l5TlgY8j+s/jt2azzWxmoUDp5bnvpfbOYeSsJUoN1+vuP
+Fw8z452HI4N5nJdxx8EKocZeCKAkz/NqNAOaLORq+2jvncO+kuI/tS+qieB+VBT
RamfzaeMc90gByWcddyMuKGbTe3LNGu6mgxQMQnhkbY/sDNlRAYbxdpFpjvneOTI
nqtzPKIcXS9/jx7ST/LSY7r6vZsFO0cY8QBsYhCAkS22XQt+Q0+jdlH6uDV0XUoA
S12F/MT5LbyDqpwmrLhlYDyQMdJ0ryjZYKcYwqyt3wnuZK/+D3l4pp2xyYgNsbgS
S1iVXwoalKqCt1eJmTnsYi+M7g0SEkcNzBCwRuG+GD6K2ePNzi73oaHAbL7+/47s
3kaRfQQe
=S4yH
-----END PGP SIGNATURE-----