-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2024-0235
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-5274
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Access of Resource Using Incompatible Type ('Type
         Confusion')
Uitgiftedatum  : 20240527
Toepassing   : google chrome
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Referentie toegevoegd
  per abuis inschaling aangepast. Weer teruggezet naar uiteindelijke
  versie.

Beschrijving
  Google heeft een kwetsbaarheid verholpen in Chrome.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren in de browser van het slachtoffer, en daarmee
  mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens in de context van de
  browser van het slachtoffer.
  Google geeft aan meldingen te hebben ontvangen dat de kwetsbaarheid
  beperkt en gericht wordt misbruikt. Er is (nog) geen publieke
  exploitcode beschikbaar.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  Chrome 125.0.6422.112 en 125.0.6422.113. Zie bijgevoegde referenties
  voor meer informatie.
  https://chromereleases.googleblog.com/2024/05/stable-channel-update-
  for-desktop_23.html

  Referenties:
   Source - chrome
   https://chromereleases.googleblog.com/2024/05/stable-channel-
   update-for-desktop_23.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmVDtNFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPJtGQv/eoS3BKysz82ce47wcK9JZHvAVH1Tako7dT2/EBTw91dlv/uw3gWKMr+U
h3DvgyI4II2VTFiKSeZtfSCJ/HSv2U3tjm/DFTSF9ThTLTem5/HHb6dMttP4C01W
H1Rk5+sfTkJTO8glfuhEZRslxTeRVDdg9MCwF6Jv0vjxdo1jqPT1kIKYnv7U+Gut
6yPlDNqNphCNYP+8L1Dvet0gKpxLxjwDhJnTt1QIGJB+HQCHZ5YtUCwQwDeeDhd2
9iTp4u09D37PQymE2i7u/sGG5s5y09tramN0h2OlufezcalUWzDnp+t9uHZnmv8S
sFOSoa9IZGMAw+U4Arh+9MQkEElpt4Fb1lMP8x88Va5pNF9VslwKXP9r8Yk+5ca3
Cy/O6fbQQMw1fl03/+RfoHtEvK8OuK3ztowm1vHKesVXRTJueF9rmSXSDqu2iDeQ
2b2xFKr2XT1sEtmAjJgGuXwCcsLQWzk7Q71Jus5tviuA8xeZEF8FpGYXQr+AMkL4
MgLTI5Z4
=TzQk
-----END PGP SIGNATURE-----