-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ivanti Endpoint Manager
Advisory ID   : NCSC-2024-0236
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-29822, CVE-2024-29823, CVE-2024-29824,
         CVE-2024-29825, CVE-2024-29826, CVE-2024-29827,
         CVE-2024-29828, CVE-2024-29829, CVE-2024-29830,
         CVE-2024-29846
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Improper Neutralization of Special Elements used in an
         SQL Command ('SQL Injection')
Uitgiftedatum  : 20240527
Toepassing   : ivanti endpoint_manager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Ivanti heeft kwetsbaarheden verholpen in Endpoint Manager.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om middels SQL
  Injection willekeurige code uit te voeren op het systeem.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de
  lokale infrastructuur waar het EPM systeem is geïmplementeerd.

Mogelijke oplossingen
  Ivanti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Ivanti EPM 2022 SU5. Zie bijgevoegde referenties voor meer
  informatie.

  Referenties:
   Reference - ncscclear
   https://forums.ivanti.com/s/article/KB-Security-Advisory-EPM-
   May-2024?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmVDIQFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPLWsgv8D7f04z/u4M/nYO5mXskvRlJ72EhtWR1Kpy7bM1uRilCPFvi7fVLevDt5
zvNumwsPoXjHrrOLvJf7z+ixMvOYcFW5mESSsUvyjQezWf+n/gSi6EN01je4Iqbh
GTtwCOLrZYyi5mTWAKKx2X0Kup/iaP7LzojcJAUDOt9uS4kni5cNZWzodMXrayZJ
haJZJlFUFjQrvudxAIAXrvtVk9bv3GdX5tjjRHldXKFbeF/GtjDNeMD1B/zFhaEJ
RAAcnFR3ipTiSvkpx4cbsFmxJzGbESOte/JjcMDm1Z0Y1bafzuBJmRrNeDTztvPP
u4E8EJ883NbgxnXR45W6vSJczs95WEMQ1GPk8bal+v8OlJPgQL2IhCGwlVX0phHs
j0FMcOAs7U3OJdSI7XF8g+4FHRZ9fWNhA5gE+/+mybtaW9Se0LfbJJzvvmnFmaxO
LHXNty56/48BMx+Ao1yczXSZ9VIAJmu5qryegKumt88HX33SIYDIOINIObv8ZeGw
1RQwa4Jw
=3AaA
-----END PGP SIGNATURE-----