-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ivanti Endpoint Manager
Advisory ID   : NCSC-2024-0236
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-29822, CVE-2024-29823, CVE-2024-29824,
         CVE-2024-29825, CVE-2024-29826, CVE-2024-29827,
         CVE-2024-29828, CVE-2024-29829, CVE-2024-29830,
         CVE-2024-29846
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Improper Neutralization of Special Elements used in an
         SQL Command ('SQL Injection')
Uitgiftedatum  : 20240527
Toepassing   : ivanti endpoint_manager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Referentie toegevoegd

Beschrijving
  Ivanti heeft kwetsbaarheden verholpen in Endpoint Manager.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om middels SQL
  Injection willekeurige code uit te voeren op het systeem.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de
  lokale infrastructuur waar het EPM systeem is geïmplementeerd.

Mogelijke oplossingen
  Ivanti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Ivanti EPM 2022 SU5. Zie bijgevoegde referenties voor meer
  informatie.
  https://forums.ivanti.com/s/article/KB-Security-Advisory-EPM-
  May-2024?language=en_US

  Referenties:
   Reference - ncscclear
   https://forums.ivanti.com/s/article/KB-Security-Advisory-EPM-
   May-2024?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmVDLVFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPIExwv/RpGwQLjTaRIV5eipxciEQpqvpDGOzxLHVsm31VzQeX8zsbfidiuCl71K
dndjOwe9cR72qL4hji6F6tlfJi89uNUSmJmGnrrrxuwc6e3E3QtCtCwf2QNUR9wD
2JHG2ocnEarve1flRBTsEkJBK/6LiaGA5itpV+A/xzhV+EqzeRzSzqwpZUp6VGLR
l5xTRnHFPtcpVBCGvWRbS+Zhj1i9j3nt1BqgRiW85/18KCpCn1fhYCTE+Obip9kE
jhBZqwbypxAwo4CFH7zgh0T6OJqF4VytPuWk28yI5wDSJsi8VaIgSAsh1kjaFPwC
ZYPaFfrYgMS+cr33uOJ0Np4LRRkTs2U8dyosLBrr+YT3GO1s0nh2/gOCNQEC3kEG
zhcx0y9mgXZMr1Qi2Bzvir6O2YQj2a/dGyQG/T3MJsYhkR+KPkAjtsaLna/R/7gU
ZZiOGPxHYeKTPArqx6pQ9KTIjWvy0f64YXVJxnB0eczChTuPOVof4mEhoF2Zs3WQ
AoaJNghB
=HCcO
-----END PGP SIGNATURE-----