-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ivanti Endpoint Manager
Advisory ID   : NCSC-2024-0236
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-29822, CVE-2024-29823, CVE-2024-29824,
         CVE-2024-29825, CVE-2024-29826, CVE-2024-29827,
         CVE-2024-29828, CVE-2024-29829, CVE-2024-29830,
         CVE-2024-29846
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Improper Neutralization of Special Elements used in an
         SQL Command ('SQL Injection')
Uitgiftedatum  : 20240614
Toepassing   : ivanti endpoint_manager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd, waarmee
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-29824 kan worden aangetoond.
  Uitvoer van de PoC vereist kennis van de inrichting van het systeem
  en toegang tot de lokale infrastructuur waar het EPM is
  geïmplementeerd.

Beschrijving
  Ivanti heeft kwetsbaarheden verholpen in Endpoint Manager.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om middels SQL
  Injection willekeurige code uit te voeren op het systeem.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de
  lokale infrastructuur waar het EPM systeem is geïmplementeerd.
  Onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code gepubliceerd, waarmee de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-29824 kan worden aangetoond.

Mogelijke oplossingen
  Ivanti heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Ivanti EPM 2022 SU5. Zie bijgevoegde referenties voor meer
  informatie.

  Referenties:
   Reference - ncscclear
   https://forums.ivanti.com/s/article/KB-Security-Advisory-EPM-
   May-2024?language=en_US

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmbA9uFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPLgtgv9FBT7RY9jr+jGfLZFJE0+XtcFL0SSYVdrSylIIRpaQyA/352tDEJ5Bb8b
CuBL9HR3BiaotCHmCybCGX5TAWxyej4tLi3KqhAB4WDnGecmGiJXNT6BrIWhZ54t
9CTX0GZHKwORHG+EINzAOl0vOqjhEUTsuJetQ79Z31Wo8fPQY4Q+Ak6iia3Dfoaf
FG72TeDBAbQWZMqr+R9wPLY+7aU9Fu/jr44iJm1OEkZSvxzxzDfdi87HRHFmMJ/l
hMXX1zU/M8dGAu4yKC4IJzdkebNtocla9QGhy+5OQN3fLCWUP2SOFpsQbVdoVuxX
fsaHWBP+rfaATOjbLI80iImJNuZvsgrXnGFsIySzvvleuvHZ0753et4fMEF545Iv
wMrVG3cs+HjrFvsz0IO37rBwtlmBjjuzWsB3FBDywUlTf4SEg6pGHvU5heHTdeU+
9mCSfwHmubEtkuNb48c/0QS795m9Ws3ZwnFPuORlITtrYqTZP8LD8W9dUNUxeY06
PmLR6oYK
=2yqp
-----END PGP SIGNATURE-----