-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in GitLab Enterprise Edition en Community Edition
Advisory ID   : NCSC-2024-0237
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-6502, CVE-2023-7045, CVE-2024-1947,
         CVE-2024-2874, CVE-2024-4835, CVE-2024-5258,
         CVE-2024-5318
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Uncontrolled Resource Consumption
         Cross-Site Request Forgery (CSRF)
         Authorization Bypass Through User-Controlled Key
         Improper Neutralization of Input During Web Page
         Generation ('Cross-site Scripting')
         Improper Access Control
Uitgiftedatum  : 20240527
Toepassing   : gitlab gitlab
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  GitLab heeft kwetsbaarheden verholpen in Enterprise Edition (EE) en
  Community Edition (CE).

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-
  Service (DoS) te veroorzaken, of via een Cross-Site-Scripting-aanval
  (XSS) gevoelige gegevens te verzamelen om accounts over te nemen.

Mogelijke oplossingen
  GitLab heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  GitLab EE en CE 17.0.1, 16.11.3 en 16.10.6. Zie bijgevoegde
  referenties voor meer informatie.
  https://about.gitlab.com/releases/2024/05/22/patch-release-
  gitlab-17-0-1-released/

  Referenties:
   Reference - ncscclear
   https://about.gitlab.com/releases/2024/05/22/patch-release-
   gitlab-17-0-1-released/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmVG3oFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPKCrwv/XEkEWwcEK28ZFPsRcKTYz7VXQbzf7BppNIg3WoxHYrwxFW3zMRykSpuF
A1CMuTTz1NK1pN64NfTrZ7+8LXXjIOhJp86Gr0XbKW/AoXAlM1eHMmQ2fSKp3EDm
KofRqzaJRIX1hMqamQLmQqwSzAqsdTvoQegtZ0z5Df9S7NXbyv0b168gULaPXgbh
XDteI22JeCTdwPrZnj7qGpc5kuPRjlhH7bphEzcCx9pb+M3coFP/HIMna5pgddLa
ncFQ82F4wAOaTW8q/YVHwalCW61mAaH0GWZNpa3YJfWWtklDsj24pgTV1fFumWb/
Tafw5ZdCc1RYxhYRC2Gn4TezuIHkZ8E6v4FEvLLBuCzAJm66DetTaVWy7H0DkAUe
qOrM4AC5AZNeTCEzqlFsmb7AdAMI2NP/9B8Z/o9CDDnFGuOeN//0jkxA+ACc8mlq
nglFy8duMh4nU4IOkRwlDVJ7/UqlOgle3/Md7UbBpSRH8GSWsLo/EaLK36ZvYa/M
PMCpV/Fl
=D/oT
-----END PGP SIGNATURE-----